KU, Karen Blixens Plads

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Nyt universitetstorv til Søndre Campus

Karen Blixens Plads

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek
Arkitekt COBE
Rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører
Ingeniør EKJ Rådgivende Ingeniører
Entreprenør (beton) NCC Danmark
Entreprenør (anlæg) M.J. Eriksson A/S
Budget 80 mio. kr.
Areal 20.000 m2
I brug 2019

 

På KU Søndre Campus er der opført et nyt byrum bestående af et universitetstorv med cykelparkering og et stort grønt fælles friareal (Grønningen), som skal forbinde campus til Amager Fælled.

Sammenlagt udgør universitetstorv og Grønningen ca. 20.000 m² og er med sin størrelse og centrale placering midt i et af Københavns travleste forsknings- og uddannelsesmiljøer et aktivt møde- og opholdssted for studerende, medarbejdere og besøgende.

På pladsen er der i alt ca. 2000 cykelparkeringspladser.

Københavns Universitet har modtaget en donation fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 70 mio. kr. som medfinansiering til at realisere projektet.

Priser

Vinder af Klimaprisen ved 'Building Awards' 2020

Karen Blixens Plads giver københavnerne og i særdeleshed de studerende og ansatte på Københavns Universitet Søndre Campus samt beboerne i området et nyt åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet og samtidig er arkitektonisk nytænkende og multifunktionel. 

Pladsen er transformeret fra et førhen fladt og forblæst terræn til et åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet. Pladsen forener i en blød overgang universitetets behov for urbane rum med Amager Fælleds åbne landskab. I den sydlige del skabes i forbindelse med Emil Holms Kanal og overgangen mod Amager Fælled et bakket og bølgende græs – og england­skab, som ud over at integrere naturen i området også bliver en del af klimasikringen, da overskydende vand kan ledes væk. Ved at forsinke regnvandet i forsænkninger udnytter man vandets rekreative værdi og skaber en række mindre vådbiotoper, der bidrager til områdets biodiversitet, muliggør en fordampning af regnvandet og samtidigt aflaster kanalen ved større regnhændelser.

Træerne og planternes fotosyntese hjælper med at holde den forurenede luft ren, luftfødte antioxidanter frigøres fra jorden, mens de grønne områder aflaster stress og frembringer endorfiner. Karen Blixens Plads efterlader nok grønt område til de store træer, grøntområder og jord til at understøtte denne proces lokalt. Følelsen af at være i naturen omgivet af træer og naturlige elementer har en dokumenteret effekt mod stress. Der er lagt vægt på at vælge enkle, robuste og langtidsholdbare materialer, ligesom belysning og inventar er tænkt i få og enkle elementer for at sikre et bæredygtigt byrum. Alle elementer er desuden valgt ud fra et lavt vedligeholdelsesniveau.

Juryens begrundelse

Juryen begrunder valget af Karen Blixens Plads som vinder med blandt andet:
Et fladt, kedeligt og forblæst terræn er transformeret til et åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet. Et stærkt eksempel på, hvordan klimasikring ikke behøver at være kedeligt og ”usexet”. Projektet Karen Blixens Plads er lykkedes med at skabe et byrum, der er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer og samtidig binder et stort campusområde sammen med æstetiske og praktiske løsninger, der ikke kun rummer en håndtering af vand, vind og lukker det grønne ind på pladsen men også elegant opfordrer til den mest klimaneutrale befordringsform af alle; cyklen.

Klimaprisen uddeles af Licitationen i samarbejde med GSV Materieludlejning A/S og andre ledende aktører i bygge- og anlægsbranchen.

Fotos af John Ehbrecht. På billederne ses Dan O. Vorsholt, CEO i GSV Materieludlejning A/S overrække Klimaprisen til projektleder i Bygningsstyrelsen, Lasse Bang, samt repræsentanter for hele holdet bag Karen Blixens Plads. Fra venstre ses Maria Aufegger (Cobe, projektleder), Caroline Nagel (Cobe, projektchef), Dan O. Vorsholt (CEO, GSV Materieludlejning A/S), Matilda Andersson (Cobe, projektleder i projekteringsfasen), Lasse Bang (Bygningsstyrelsen, projektleder), Bjarne Ernst Hellmann (Københavns Universitet, projektleder), Jon Thisted Simonsen (EKJ Rådgivende Ingeniører, projektchef), Peter Svendsgaard (EKJ Rådgivende Ingeniører, byggeleder), Peter Droob (EKJ Rådgivende Ingeniører, projekteringsleder), Jan Q. Rasmussen (Bygningsstyrelsen (nu pensioneret), tidl. vicedirektør og projektansvarlig), Thomas Skov (NCC Danmark, produktionsleder).

Vinder af 'In-Situ Prisen' ved Dansk Betons prisuddeling 2021

- Anlægget er et smukt eksempel på, at alt falder på plads, når form, funktion og konstruktion så overbevisende går op i et større hele og her tillige leverer et stringent og konsekvent udsagn om in-situ betonens muligheder, lød det fra Jesper Gottlieb Gottlieb, Gottlieb Paludan Architects og jurymedlem i Betonelement Prisen.

Foto af Torben Eskerod

Se udviklingen af Karen Blixens Plads til Københavns Universitet, Søndre Campus.

Sommer 2017

Karen Blixens Plads - Søndre Campus - sommer 2017

360-grader

360-gradersvideo af Karen Blixens Plads

Støbning af den første kuppel

Den første kuppel støbes på Karen Blixens Plads, Søndre Campus. Video: Det Humanistiske Fakultet

Rejsegilde

Den 18. maj 2018 holdt Bygningsstyrelsen rejsegilde på Karen Blixens Plads.

Kontakt

Lasse Bang

Center for Byggeri