Etableringen af Karen Blixens Plads på Søndre Campus på Københavns Universitet går nu i gang

04-07-2017

Bygningsstyrelsen har tildelt entrepriser for ca. 55 mio. kr. til at etablere universitetstorvet på Søndre Campus på Københavns Universitet til henholdsvis M. J. Eriksson og NCC Danmark. Karen Blixens Plads bliver med sine 22.400 m2 en af Københavns største pladser, når den står klar i slutningen af 2018.

Luftfoto over Københavns universitets Søndre Campus med byggefeltet til den kommende Karen Blixens Plads

Efter en prækvalificering af i alt 10 entreprenører til to entrepriser, har Bygningsstyrelsen tildelt anlægsentreprisen til M. J. Eriksson og betonentreprisen til NCC Danmark. Der har netop været holdt opstartsmøde på projektet, og byggepladsen startes op i midten af juli, hvor der også sættes hegn op om byggepladsen af sikkerhedshensyn.

De første arbejder, der startes op i slutningen af juli, er jordarbejder i terrænet, hvor der bl.a. skal etableres kloakker, omlægges fjernvarmerør og etableres elinstallationer til ny belysning på pladsen.

I efteråret i år startes der op på betonstøbningen af den første af tre store cykelbakker med en udvendig diameter på 36 m og 29 m indvendigt. Under bakkerne bliver der cykelparkering til i alt ca. 1.500 cykler. Der etableres også cykelparkering, der ikke er overdækket, til yderligere 600 cykler rundt om på pladsen. Oven på bakkerne bliver der mulighed for ophold og samtidig få en god udsigt over pladsen. Den midlertidige cykelparkering foran KUA2-bygningen flyttes fra midten af juli fra den nuværende placering og hen vest for KUA2-bygningen.

Bygningsstyrelsen og entreprenørerne vil i hele forløbet tage så meget hensyn til brugerne på universitetet og biblioteket, som overhovedet muligt. F.eks. er det aftalt med universitetet, der sidder med i styregruppen for byggeprojektet, at der tages særligt hensyn til støj i eksamensperioderne. Der vil i hele perioden være adgang til biblioteket. Men det kan desværre ikke helt undgås, at byggeaktiviteterne vil skabe gener for brugerne på universitetet og andre i området. Bygningsstyrelsen vil løbende være opmærksom på at mindske og afværge generne mest muligt frem til afslutningen af byggeriet ultimo 2018. 

Budgettet for Karen Blixens Plads er i alt ca. 80 mio. kr. Københavns Universitet har modtaget en donation fra A.P. Møller Fonden på 65 mio. kr. til medfinansiering af projektet. EKJ Rådgivende Ingeniører er totalrådgiver på projektet, COBE er arkitekt, og CN3 Rådgivende Ingeniører er underrådgiver.