Retten i Aarhus

Ombygning Afsluttet Statsbyggeri Kontorbyggeri

Retten i Aarhus er ombygget til en moderne retsbygning

Retten i Aarhus

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Bruger Retten i Aarhus
Arkitekt H+ARKITEKTER A/S
Ingeniør Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Budget 50,7 mio. kr.
Areal 4.100 m2
I brug 2016

 

Retten i Aarhus er blevet ombygget til en moderne retsbygning inden for de smukke eksisterende 4100 m², som den gamle retsbygning fra 1906 sætter rammer for. Retsbygningen er oprindeligt tegnet af K.A. Ludvigsen og Jul. Hansen. Der var budgetteret med 50,7 mio. kr. til ombygningen.

Ombygningen lever op til de nutidige krav for byretten. Det indebærer, at sikkerheds- og diskretionshensyn er forbedret med en klarere definition af indre og ydre zoner, og at bygningens tilgængelighed og adgangsforhold er optimeret, bl.a. med etablering af en elevator af glas. Desuden er der tilføjet flere retssale, voteringsrum, gode og trygge opholdsområder for publikum samt rum til advokater, anklagere og journalister.

Det er væsentligt, at de nutidige tilføjelser fremstår klare og entydige i behørig respekt for det eksisterende, så der ikke for eftertiden hersker tvivl om, hvad der er oprindeligt, og hvad der er nyt. På den måde kan bygningen leve videre som tidssvarende retsbygning og kulturel seværdighed med stor fortælleværdi.

Målet var, at bygningens arkitektur, funktion og samlede logistik efter ombygningen fremstår som harmonisk, logisk og velfungerende inden for de givne rammer. Fællesarealerne har i videst mulig omfang beholdt deres eksisterende arkitektoniske udtryk, mens udtrykket i retssalene bliver mere funktionelt og stramt.

""

24 nye byretter

Læs om Bygningsstyrelsens arbejde med at sikre de bedst mulige rammer for fremtidens retshandlinger og retsvæsenets daglige arbejde.

Hent og læs '24 Nye Byretter'