Augustenborg Slot

Ombygning Afsluttet Statsbyggeri Kontorbyggeri

Bygningsstyrelsen har ombygget og renoveret 4.760 m² af hovedbygningen på Augustenborg Slot til ca. 300 funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser

Augustenborg Slots hovedindgang med forplads og grønt areal foran

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Landbrugsstyrelsen
Arkitekt CUBO Arkitekter A/S
Bygherrerådgiver Arkitema K/S
Ingeniør NIRAS A/S
Totalentreprenør Hansson & Knudsen A/S
Budget Ca. 100 mio. kr.
Areal 9.500 m2
I brug 2019

Augustenborg Slot, der senest har været anvendt som blandt andet psykiatrisk hospital, er blevet ombygget til kontorer for ca. 400 medarbejdere i Landbrugsstyrelsen. Bygningsstyrelsen ejer det fredede slot på statens vegne, og ombygningsarbejdet er derfor udført efter en godkendt plan fra Slots- og Kulturstyrelsen.

I alt er 4.760 m² af hovedbygningen på Augustenborg Slot blevet ombygget og renoveret til funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser. Bygningens symmetriske opbygning omkring gårdspladsen udgør en unik ramme for brugerne. Slottets klassiske, enkle og stilrene udtryk er søgt bevaret. Integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation, el-installationer og elevatorer er gennemført med stor respekt for rummenes æstetik, de mange smukke bygningsdetaljer, de kulturhistoriske værdier, og det fredede slots samlede kvaliteter.

Slottets oprindelige hoveddisponering af rum er blevet genskabt, således at alle rum vender mod slotsparken forbundet med en korridor. Slottet er indrettet med åbne kontorer med møderum, mens kantinen er indrettet i en tilstødende bygning.

Den materialemæssige oplevelse er et særligt fokus i ombygningen af slottet. Blandt andet er der brugt refleksfri væg- og loftsmaling for at vægge og lofter ser ud som om, at de er kalkede. Al træværk er malet med oliemaling med en meget høj glans, som understreger rummenes form.

Udover renoveringen og ombygningen af hovedbygningen, er to tidligere staldbygninger ved slottet ligeledes blevet ombygget.

Visualiseringer: CUBO Arkitekter A/S