AU Health, Bartholin

Renovering Igangværende Statsbyggeri Vidensbyggeri

Renovering af seks eksisterende laboratoriebygninger på Aarhus Universitet

Bartholin-bygningen på Aarhus Universitet

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Aarhus Universitet
Totalrådgiver CUBO Arkitekter A/S
Entreprenør Enemærke & Petersen A/S
Landskabsarkitekt Møller og Grønborg A/S
Ingeniør Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Areal
12.000 m2
I brug
2024

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin, AU Health fakultetet skal have renoveret seks eksisterende laboratoriebygninger. Alle bygningerne skal energirenoveres, hvilket omfatter udskiftning af udvendige vinduer, vinduespartier og døre samt efterisolering og udskiftning af tagbelægningen. Tre af bygningerne, ca. 11.000 m2 skal totalrenoveres indvendigt, hvilket indebærer tømning af bygninger, sanering, nedbrydning samt omfattende afstivning af konstruktioner.

Alle overflader, tekniske installationer og al laboratorieinventar skal udskiftes til GMO1, GMO2 og GMO3 laboratorier. GMO står for Genetisk Modificerede Organismer, og GMO-klassificering af laboratorier er opdelt i 4 klasser, hvor klasse 4 indebærer den højeste risiko og kræver den højeste indeslutning for at beskytte miljø og menneskers sundhed.

Bartholinkomplekset har en særlig smuk placering ved søerne og afgrænser som en beskyttende væg Universitetsparkens centrale område mod Nørregade.

Bygningen vil få en markant ændret facade med glasparti ud mod parken. Der etableres også et socialt omdrejningspunkt i form af et atrium, som åbner bygningen.

Visualisering af CUBO Arkitekter A/S