SDU, Kolding Campus

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Det første større undervisningsbyggeri i Danmark, der er udført som lavenergiklasse 2015.

SDU Campus Kolding

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Bruger Syddansk Universitet
Arkitekt Henning Larsen Architects A/S
Landsskabsarkitekt Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Ingeniør Leif Hansen A/S, Orbicon
I brug 2014

 

Den 16. juni 2014 afleverede Bygningsstyrelsen det nye Syddansk Universitet (SDU) Kolding Campus til SDU. Den nye universitetsbygning er et markant vartegn i Kolding og danner sammen med byens øvrige uddannelsesinstitutioner et dynamisk læringsmiljø i Kolding.

Det indre og ydre i optimalt samspil

Bygningen er opført med en række bæredygtige tiltag og er den første universitetsbygning i Danmark, der er udført som lavenergiklasse 2015 og er i energiklasse 1. Energiforbruget er på 38 kWh/m2/år – det er 20-25 % af energiforbruget i tilsvarende eksisterende bygninger. En stor del af energioptimeringen starter med designet, op til 75-80 % af en bygnings energiforbrug fastlåses allerede i det tidlige design.

Der er fokus på komfort, indeklima og interaktion. Arkitekterne har ikke bare minimeret bygningens behov for energi til belysning, opvarmning, køling og ventilation, men har også arbejdet med at optimere bygningens passive egenskaber, så formen og konstruktionen kan være med til at løse nogle af de opgaver, der ellers ville skulle løses med energikrævende energi.

Bygningen er roteret sådan, at en direkte nordvendt facade uden solindfald undgås. Det store, roterede atrium giver dagslys og udsyn til alle verdenshjørner. Samtidig bruges atriet til supplerende naturlig ventilation og nattekøling.

Dagslyset i bygningen er en balancekunst mellem store glasarealer og afskærmning af vinduer. Bygningens ovenlys er orienteret og designet, så de skærmer for direkte sollys, eftersom for meget lys kan have negative konsekvenser i form af øgede krav til køling og ventilation. Atriet sikrer optimale dagslysforhold i centrum af bygningen.

Som en del af dagslysstrategien er der udviklet en dynamisk, mobil solafskærmning til facaden. Den består af en let konstruktion af ca. 1600 bevægelige trekantede elementer, der kan regulere lysindfaldet, og en tungere, højisoleret konstruktion. Sensorer måler lys- og varmeniveauet indendørs og indstiller facaden derefter med en lille motor, der positionerer facaden i en vinkel mellem 0-90 grader efter ønske. Når facaden er lukket, giver hul-mønsteret (der udgør ca. 30% af arealet) en åbningsgrad på ca. 70 %.

Optimal udnyttelse

Kolding Campus er en del af et udviklingsprojekt, der undersøger, hvordan betons termiske egenskaber kan forøges, og energiforbruget til opvarmning og køling dermed formindskes.

Endnu et bæredygtigt tiltag er det kombinerede varme- og kølepumpesystem, der bruger grundvand til at regulere temperaturen i bygningen. Det er fuldt integreret, så det arbejder sammen med bygningens andre muligheder for f.eks. at bruge udeluften til køling.

Et solcelleanlæg på 400 m2 på taget producerer elektricitet.

Interaktion

Hver etage er indrettet med henblik på at skabe krydsfelter mellem lærere, forskere og studerende, samtidig med at der er områder til ro og fordybelse. Ved at give alle brugere et ærinde på alle etager maksimeres antallet af krydsfelter, og visionen om at skabe et kraftcenter får optimale betingelser for succes.

Bygningens trekantede form sikrer samtidig en optimal arealudnyttelse og i det fem etager høje atrium forskyder trapper og svalegange sig ind over hinanden og skaber en særlig dynamik, hvor den trekantede form gentager sit mønster i hele tiden nye positioner op gennem de forskellige etager.

Universitetet, der er et af Syddansk Universitets seks campusser, varetager forskning og forskningsbaserede uddannelser inden for samfundsfag og humaniora.

Prisvindende byggeri

The International Architecture Award 2015

I juli 2015 modtog Kolding Campus den anerkendte internationale arkitekturpris "The International Architecture Award", som uddeles af The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Prisen bliver tildelt de bedste og mest signifikante nybyggerier i verden.

Alu Award 2015

Den 2. marts 2015 gik hovedprisen til Alu Award 2015 til SDU Kolding Campus. Prisen uddeles af Alufacadesektionen i Dansk Byggeri og Aluminium Danmark i Dansk Industri og gives til et byggeri, der på innovativ vis udnytter aluminium til at opnå et spændende arkitektonisk udtryk samtidig med at anvendelsen af aluminium fremmer indeklimaet.

Eiler Thomsen Alufacader A/S har fremstillet aluminiumsløsningen.

Mies van der Rohe Award

SDU Kolding Campus var blandt de nominerede til den internationalt prestigefulde arkitekturpris, Mies van der Rohe Award. Prisen er en europæisk pris for moderne arkitektur, der bliver uddelt hvert andet år.

Fotos: Jens Lindhe