KU, Niels Bohr Bygningen

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Niels Bohr Bygningen er et laboratorie- og undervisningsbyggeri på i alt ca. 52.000 m2.

Niels Bohr Bygningen Visualisering

Fakta

Bruger Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
I brug 2021

Niels Bohr Bygningen er et laboratorie- og undervisningsbyggeri på i alt ca. 52.000 m2. Bygningen bliver en del af Vidensbydelen Nørre Campus, hvor hovedparten af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet.

Byggeriet opføres i to bygningsafsnit på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side. De to afsnit forbindes på tværs af Jagtvej ved at etablere en skywalk i 3. sals højde samt en subwalk under Jagtvej, der kan benyttes af offentligheden.

Byggeriet indgår i Copenhagen Science City og videnssamarbejdet i området. 

Projektet er den 1. januar 2018 overdraget til Vejdirektoratet.