Retten i Roskilde - OPS

Nybyggeri Afsluttet OPP Kontorbyggeri

Retten i Roskilde blev indviet fredag den 5. september 2014.

Retten i Roskilde

Fakta

Bestiller Bygningsstyrelsen
Bruger Retten i Roskilde
OPS-leverandør Newco OPS Retten i Roskilde A/S
Arkitekt JJW Arkitekter A/S
Landskabsarkitekt Thing & Wainø Landskabsarkitekter ApS
Rådgiver Arkitema Architects K/S og PwC (bestillerrådgivere)
Ingeniør Oluf Jørgensen A/S Rådgivende ingeniørfirma
Entreprenør GVL Entreprise A/S
Driftsoperatør GVL Entreprise A/S
Areal 6.300 m2
I brug 2014

 

Den 5. september 2014 blev Retten i Roskilde indviet. Retten er tegnet af JJW arkitekter, som har lagt vægt på, at retsbygningen er bygget til mennesker med plads til den særlige koreografi, der sikrer, at alle rettens besøgende får den tryggest mulige oplevelse, samtidig med at bygningen signalerer værdighed og professionalisme.

Indvendigt er bygningen således struktureret ud fra principperne om en ydre og indre zone med et stort åbent og lyst atrium i midten, mens retssale og kontorer er placeret omkring atriet i flere etager. Der er lagt vægt på, at bygningen er et miljørigtigt og fremtidssikret domhus, hvor arkitektur og funktion spiller optimalt sammen. Retten i Roskilde har dermed fået en moderne og tidssvarende retsbygning.

Bygningsstyrelsen indgik den 3. maj 2012 kontrakt om et såkaldt offentlig-privat-samarbejde (OPS) til retten. Et OPS-projekt kaldes også et OPP-projekt med offentligt ejerskab, hvilket indebærer, at det - i modsætning til traditionelle OPP-projekter - er staten, der ejer bygningen, mens OPS-leverandøren i hele kontraktperioden er ansvarlig for drift og vedligehold heraf.

Kontrakten om Retten i Roskilde løber i 20 år efter afleveringstidspunktet og er Bygningsstyrelsens første OPS-projekt.

Baggrunden for byggeprojektet er Domstolsreformen af 1. januar 2007, hvor de hidtidige 82 retskredse blev sammenlagt til 24 nye retskredse – herunder Roskilde - samtidig med, at der blev gennemført indholdsmæssige reformer. Dermed blev der stillet nye krav til størrelsen og indretningen af retsbygningerne.

""

24 nye byretter

Læs om Bygningsstyrelsens arbejde med at sikre de bedst mulige rammer for fremtidens retshandlinger og retsvæsenets daglige arbejde.

Hent og læs '24 Nye Byretter'