Ny politiskole i Vejle

Udbygning Afsluttet Statsbyggeri Kontorbyggeri

Med Uddannelsescenter Vest (UCV) sikres uddannelsesmuligheder for fremtidens politielever i både Øst- og Vestdanmark.

Ny politiskole i Vejle Visualisering

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Rigspolitiet
Totalrådgiver ERIK arkitekter
Ingeniør Norconsult
Hovedentreprenør Hoffmann
Budget 445 mio. kr.
Areal 20.000 m2
I brug 2020

 

Den ny politiskole i Vejle skal danne rammerne for uddannelse af politielever i Vestdanmark. Opførelsen af et uddannelsescenter i Vestdanmark er en del af aftalen "Et styrket politi. Et tryggere Danmark". Politiets uddannelsesaktivitet vil således fremadrettet foregå på to uddannelsescentre – et i Brøndby (UCØ) og et i Vejle (UCV).

Byggeprojektet tager udgangspunkt i de eksisterende bygninger, og herudover opføres nybygninger på ca. 9.500 m². Hermed bliver skolens samlede areal ca. 20.000 m², som med en klar og enkel organisering skal imødekomme alle de funktionelle krav, som stilles til en moderne politiskole.

De nye undervisningsfaciliteter omfatter en række klasselokaler, træningsrum, et auditorium og en idrætssal. Det samlende punkt for disse faciliteter bliver et stort atrium, hvori skolens kantine og opholdsarealer for eleverne placeres. Desuden opføres værelser, som skal anvendes til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse samt et personale- og administrationsafsnit.

Skolens udendørs uddannelsesfaciliteter opføres i grønne omgivelser og omfatter løbebaner og træningsfaciliteter samt et afgrænset område til politiets køretøjer. Herudover opføres ligeledes både indendørs og udendørs faciliteter til simulerede træningsforløb.

Foto: Christensen Fotografi