Den nye politiskole i Vejle er afleveret

31-08-2020

I dag har hovedentreprenør Hoffmann A/S afleveret byggeriet af Rigspolitiets nye Uddannelsescenter Vest i Vejle til Bygningsstyrelsen.

""
Hovedindgangen til den nye politiskole. Foto: Christensen Fotografi

Dagens AB92-aflevering markerer en af de sidste milepæle for byggeriet af Uddannelsescenter Vest, også kaldet 'Politiskolen i Vejle', der skal danne rammerne for uddannelse af politifolk i Vestdanmark.  Projektet består af en gennemgribende renovering af to eksisterende bygninger på 11.900 m2, hvoraf den ene er den tidligere sygeplejeskole, samt en ny bygning på 9.800 m2.

Projektet er opført i en hovedentreprise med entreprenørfirmaet Hoffmann A/S i spidsen, og ERIK arkitekter som totalrådgiver med Norconsult som underrådgiver. Det afleveres i dag til Bygningsstyrelsen inden for den aftalte tidsplan og økonomi.

Bygningsstyrelsens vicedirektør Signe Primdal Lyndrup siger i den forbindelse:

- Vi er meget tilfredse med at modtage et byggeri, der leverer på overholdelse af tid, budget og ikke mindst på høj kvalitet. Vi har oplevet et stort engagement og en faglig nysgerrighed, der har bidraget til at optimere løsninger på projektet. Det er et projekt med høj kompleksitet, som vores samarbejdspartnere har haft god forståelse for, selvom mange funktioner er "første gang". Når samarbejdet er præget af tillid og transparens, så kan det lykkes. Vi ser frem til om en måneds tid at overdrage de nye, moderne faciliteter til Rigspolitiet.

Projektchef Anders Blichfeldt, der har stået i spidsen for byggeriet for Hoffmann A/S, glæder sig over samarbejdet omkring opgavens løsning:

- Det er med megen stolthed og en stor tilfredshed, at vi i dag har kunnet aflevere et så omfattende og teknisk meget komplekst byggeri til tiden og i en meget høj kvalitet. Den samlede tidsplan har været stram, så vi har kun kunnet nå i mål, fordi der har været et fantastisk godt samarbejde om opgaven med Bygningsstyrelsen, rådgivergruppen og ikke mindst de mange fagentreprenører.

Udover at rumme auditorium, undervisningslokaler og kantine er der 100 værelser til indkvartering i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Derudover er der flere specialfunktioner såsom skydebane, lejligheder til sporsøgning og udendørs træningsarealer.

Partner i ERIK arkitekter Thomas Pedersen understreger projektets kompleksitet:

- For ERIK arkitekter har det været et meget spændende projekt at gennemføre. Projektets store funktionelle spændvidde har skullet løses i en kombination af ombygning og nybyggeri i et sammenhængende og kontrastfyldt undervisningsmiljø af både inde- og uderum. Det er lykkedes, at udnytte de eksisterende bygninger optimalt, og samtidig skabe nye rammer om skolens centrale undervisningsrum. Det har været en stor glæde for os at varetage forløbet fra programmeringen frem til afleveringen i dag i et samarbejde med Bygningsstyrelsen, Rigspolitiet, Hoffmann og alle tilknyttede rådgivere og underentreprenører, hvor fokus har været på løsninger og tillid.

Bygningsstyrelsen overdrager Uddannelsescenter Vest til Rigspolitiet den 30. september i år.

Foto: Christensen Fotografi

Fakta om Uddannelsescenter Vest

Bygherre Bygningsstyrelsen
Hovedentreprenør Hoffmann A/S
Totalrådgiver ERIK Arkitekter A/S med Norconsult som underrådgiver
Areal 9.800 m2 nybygning, 11.900 m2 renovering, i alt 21.700 m2. Dertil 60.000 m2 udearealer
Budget 445 mio. kr.
Baggrund

Uddannelsescenter Vest i Vejle er opført som led i en bred politisk aftale, "Et styrket politi. Et tryggere Danmark", fra november 2016.