Administrations- og Servicestyrelsen i Svendborg

Ombygning Afsluttet Kontorbyggeri

Bygningsstyrelsen ombygger en tidligere erhvervsskole til SKAT i Svendborg

Administrations- og Servicestyrelsen i Svendborg

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Administrations- og Servicestyrelsen
Totalentreprenør Hoffmann
Rådgivere Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Artelia, H+
Areal 2.800 m2
I brug 2023

 

Skattekontrollen skal styrkes i hele landet, hvorfor Bygningsstyrelsen har købt en tidligere erhvervskole, som er ombygget til kontorfaciliteter til Administrations- og Servicestyrelsen.

Bygningen er opført i 1987 og efterfølgende om- og tilbygget i henholdsvis 1997 og igen i 2007. Bygningsstyrelsen har totalrenoveret ejendommen, så det, der før var indrettet til undervisning, nu fremstå som fleksibelt kontor med plads til cirka 125 arbejdspladser.

Udover tilføjelsen af kontorer er der prioriteret moderne fælles opholdsrum og mødelokaler til brug for husets medarbejdere.

Byggeproces

Ombygningen af skattecentret er udført parallelt med projektet i Frederikshavn til samme bruger og begge under den strategiske rammeaftale for totalentrepriser. Aftalen, der indebærer gentagende og længerevarende samarbejde mellem totalentreprenør Hoffmann og Bygningsstyrelsen, har muliggjort, at paradigmer, krav og processer er blevet overført mellem projekterne. Af den årsag er erfaringer delt på tværs af de to projekter mellem henholdsvis Hoffmann og Bygningsstyrelsen.