KU, Statens Naturhistoriske Museum i Botanisk Have

Nybyggeri Igangværende Statsbyggeri Vidensbyggeri

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks naturhistoriske hovedmuseum.

Statens Naturhistoriske Museum Visualisering

Fakta

Bruger Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum
I brug 2021

 

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks naturhistoriske hovedmuseum. Museet er organiseret som et institut under Københavns Universitet. Museet blev dannet i 2001 ved sammenlægningen af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Centralbibliotek samt Botanisk Have. Statens Naturhistoriske Museums kernevirksomhed er forskning, uddannelse, formidling og konservering af de nationale naturhistoriske samlinger.

Udformningen af Statens Naturhistoriske Museum tager udgangspunkt i Botanisk Haves landskab og visionen er, at Haven efter museets udbygning fremstår stærkere og mere helstøbt end i dag. Projektets idé er, at der i byens hjerte skabes et museum med forskning og formidling inden for naturvidenskaben samtidig med, at hele området løftes.

Det nye Statens Naturhistoriske Museum bliver på ca. 30.000 m2 i alt, heraf er omkring 15.000 m2 i eksisterende bygninger. Størstedelen af de nye kvadratmetre bliver bygget under jorden, hvor udstillingerne placeres.

Museets primære finansiering sker via fonde.

Projektet er den 1. januar 2018 overdraget til Vejdirektoratet.