AAU, Byggeri og Anlæg

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Den fire-etagers bygning danner ideelle rammer for forskning, tværfaglighed og idé- og erfaringsudveksling på Aalborg Universitet

Bygningen har forskudte etager og et stort glasparti i to etagers højde ved hovedindgangen

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Bruger Aalborg Universitet
Arkitekt Kjaer & Richter A/S
Landskabsarkitekt Møller & Grønborg A/S
Ingeniør Rambøll
Budget 201 mio. kr.
Areal 8.987 m2
I brug 2016

 

Bygningen Byggeri & Anlæg er et nybyggeri på ca. 9.000 m², som rummer Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.

Bygningen er på fire etager med delvis kælder. Der har været fokus på at skabe størst mulig fleksibilitet i bygningsstrukturen, så man efterfølgende vil kunne ændre på bygningen uden at lave gennemgribende ændringer i konstruktion eller teknik.

Byggeri & Anlæg består også af tre primære projekthaller til forskning indenfor vandbygning, indeklima og konstruktioner/funderinger, med tilhørende værkstedsfaciliteter. Derudover indeholder bygningen diverse laboratoriefaciliteter samt kontorer og undervisningsfaciliteter.

Bygningens hjerte er det tre-etagers åbne atrium, hvor "trafikken" i bygningen primært sker. På den måde er der i højere grad end før mulighed for kontakt mellem de forskellige funktioner og brugere af bygningen. Visionen fra start har nemlig været at skabe rum for tværfaglig udveksling af ideer, erfaringer og resultater, understøttet af bygningens struktur.

Bygningen er placeret i bybåndets vestlige ankomstområde ved indgangen til Aalborg Universitet. Indgang er via Thomas Manns Vej. Der er en stor grad af åbenhed mod bybåndet, hvilket har været et væsentligt ønske fra instituttet. Ønsket var et dynamisk, attraktivt byrum, hvor fodgængere og cyklister prioriteres højest. Rampe, trappe og indgangsparti er udformet i sammenhæng med den gennemgående arkitektur i bybåndet.