Ny Østre Landsret - OPP

Nybyggeri Afsluttet OPP Kontorbyggeri

Ny Østre Landsret i Nordhavn, København

Ny østre Landsret Visalisering

Fakta

Bestiller Bygningsstyrelsen
Bestillerrådgiver Sweco og Nord Architects
Kunde Domstolsstyrelsen
Bruger Østre Landsret
OPP-leverandør Velliv
Entreprenør A. Enggaard A/S
Arkitekt Henning Larsen Architects A/S
Ingeniør Norconsult A/S
Areal Ca. 20.000 m2 inkl. kælder (ca. 4.000 m2)
I brug 2022

 

Østre Landsret havde behov for en mere moderne retsbygning, som skulle understøtte et tidssvarende domstolssystem med de sikkerhedsmæssige aspekter, som dette indebærer, samt sikre effektive arbejdsgange til glæde for brugere og tilhørere.

Østre Landsrets nye retsbygning er i høj arkitektonisk kvalitet. Bygningen udtrykker den seriøsitet og autoritet, der naturligt bliver tillagt en bygning, som huser den 3. statsmagtskal, og på en markant, nutidig og langtidsholdbar måde. Bygningen indeholder retssale, forhal og ventearealer, administrative lokaler, café samt kantine med produktionskøkken.

Østre Landsret er opført på Trælastholmen, Nordhavn, som den vindende OPP-tilbudsgiver lejer af Bygningsstyrelsen. I grundkøbsaftalen stillede By & Havn krav til, at alle nye bygninger skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB-standarden, ligesom selve kvarteret Trælastholmen allerede før igangsættelsen er præcertificeret som et bæredygtigt kvarter.

Projektet er et OPP-projekt (offentligt-privat-partnerskab), og blev overdraget til Bygningsstyrelsen og Østre Landsret den 3. januar 2022.

Fotos af det færdige byggeri er taget af Bygningsstyrelsen. Luftfotos af byggeriet er fra april 2021 og er taget af Jesper Larsen fra Luftfoto Danmark. Visualiseringer er af Henning Larsen Architects og Norconsult.