Ny Østre Landsret - OPP

Nybyggeri Igangværende OPP Kontorbyggeri

Ny Østre Landsret i Nordhavn, København

Ny østre Landsret Visalisering

Fakta

Bestiller Bygningsstyrelsen
Bestillerrådgiver Sweco og Nord Architects
Kunde Domstolsstyrelsen
Bruger Østre Landsret
OPP-leverandør Velliv
Entreprenør A. Enggaard A/S
Arkitekt Henning Larsen Architects A/S
Ingeniør Norconsult A/S
Areal Ca. 20.000 m2 inkl. kælder (ca. 4.000 m2)
I brug 2021

 

Østre Landsret har behov for en mere moderne retsbygning, som skal understøtte et tidssvarende domstolssystem med de sikkerhedsmæssige aspekter, som dette indebærer, samt sikre effektive arbejdsgange til glæde for brugere og tilhørere.

Østre Landsrets nye retsbygning skal være i høj arkitektonisk kvalitet. Bygningen skal på en markant, nutidig og langtidsholdbar måde udtrykke den seriøsitet og autoritet, der naturligt bliver tillagt en bygning, som huser den 3. statsmagt. Bygningen skal indeholde retssale, forhal og ventearealer, administrative lokaler, café samt kantine med produktionskøkken.

Østre Landsret skal opføres på Trælastholmen, Nordhavn, som den vindende OPP-tilbudsgiver lejer af Bygningsstyrelsen. I grundkøbsaftalen stiller By & Havn krav til, at alle nye bygninger skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB-standarden, ligesom selve kvarteret Trælastholmen allerede før igangsættelsen er præcertificeret som et bæredygtigt kvarter.

Projektet udbydes som OPP (offentligt-privat-partnerskab) og der er forventet færdiggørelse ultimo 2021.