Kalvebod Brygge - OPP

Nybyggeri Afsluttet OPP Kontorbyggeri

Energistyrelsen, Banedanmark, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen flyttede i 2018 ind i et unikt kontorbyggeri

To af fire tårne af kontorknudepunktet NEXUS på Kalvebod Brygge set fra modsatte side af baneterrænnet. Der kører to toge på banen foran

Fakta

Bestiller Bygningsstyrelsen
Bestillerrådgiver Spark Arkitekter, PwC
Kunde Energistyrelsen, Banedanmark, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen
OPP-leverandør Velliv
Entreprenør A. Enggaard A/S
Arkitekt Arkitema Architects K/S
Ingeniør MOE A/S
Driftsleverandør Caverion A/S
Areal 63.000 m2 inkl. kælder
I brug 2018

 

På Kalvebod Brygge er der opført et ca. 63.000 kvadratmeter stort kontorbyggeri, hvoraf ca. 41.000 m2 er over terræn og ca. 20.000 m2 er kælder. Bygningen huser Energistyrelsen, Banedanmark, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen, som tilsammen har omkring 2.200 ansatte. Kontorhuset har fire tårne i op til otte etager og hvert sit atrium. Der er gangbroer imellem mellem tårnene, der giver let adgang på tværs.

Bygningsstyrelsen bestilte det nye kontorhus som et OPP-projekt, hvor bl.a. projektering, etablering, drift, vedligehold og finansiering er samlet i én kontrakt. Samarbejdsformen forventes at være til fordel for både totaløkonomien og energieffektiviteten, og der er tale om et af de største OPP-projekter i Danmark til dato.

OPP-leverandøren er et konsortium bestående af entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S og Velliv Pension & Livsforsikring A/S med Arkitema Architects K/S og MOE A/S tilknyttet som rådgivere, der har vundet den 20-årige OPP-kontrakt på byggeriet.

Bygningen er udført i tegl og er karakteriseret ved et skarpt og robust udryk udadtil. Et udendørs grønt parkstrøg i midten, deler bebyggelsen i to primære dele, som stadig er forbundet af tværgående forbindelsesbroer. Broerne sikrer mulighed for flow, videndeling og sammenhæng mellem de fem styrelser som flyttede ind i perioden november 2018 til og med januar 2019.

Kalvebod Brygge er et lavenergiklasse 2020 byggeri.

I kælderen er der plads til 350 biler og der er etableret 1.640 cykelparkeringspladser.

Det fælles mødecenter har ca. 20 møderum med 250 siddepladser i det største møderum i stuen, ligesom der er offentlig adgang til det grønne strøg, der løber igennem bygningen.

Kontorhuset har adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V og ligger stationsnært ved Dybbølsbro Station og blev taget i brug i november 2018.

Fotos: Niels Nygaard for Arkitema og Dragør Luftfoto

Kontakt

Kristian Fuglsang Strøm

Projektchef
Center for Byggeri