SDU, Mærsk McKinney-Møller Instituttet

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri
Visualisering af bygningen
Visualisering: Cubo

SDU ønsker ekstra kvadratmeter til at skal imødekomme en øget tilgang af studerende og væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet på det eksisterende Mærsk Mc-Kinney Møller Institut (MMMI), hvor der fx forskes i robotteknologi. Der er med andre ord behov for mere plads til undervisning og forskning.

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Syddansk Universitet, Odense
Totalrådgiver  CUBO
Hovedentreprenør TC Anlæg
Ingeniør EKJ
Rådgiver på landskabsprojekt Det Blå
Budget 141,9 millioner kr.
Areal 4.500 m2
I brug  2023
Baggrund A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) donerer 100 mio. kr. til byggeriet. SDU bidrager med finansiering af 0,8 mio. kr.

 

Derfor opfører Bygningsstyrelsen et nybyggeri ved det eksisterende Mærsk Mc-Kinney Møller Institut på 4.500 m2 i fire etager, der indeholder værksteder, laboratorier, kontorer, mødelokaler, grupperum og fællesarealer.

Den nye bygning er placeret, så bygningen fysisk kommer til at have forbindelse til omkringliggende bygninger, så det bliver lettere at bevæge sig mellem Det Tekniske Fakultets bygninger. MMMI bliver dermed også tættere knyttet til beslægtede miljøer på Det Tekniske Fakultet.

Efter ønske fra SDU projekteres og opføres bygningen efter bæredygtighedsordningen DGNB til klasse guld.

Nybyggeriet omfatter også et landskabsprojekt, der kommer til at binde hele det sydlige område sammen efter en række tilbygninger og etableringen af letbanen.

Seneste nyt

Der blev taget 1. spadestik til opførelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttets nye bygning i februar 2022.

Læs om markeringen her

Billederne nedenfor er fra august 2020.

Kontakt

Lasse Christian Hansen

Center for Byggeri