CUBO Arkitekter skal tegne nyt 'Dream Lab' til SDU

25-03-2020

Totalrådgiver fundet til udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet i Odense.

Visualisering af det indre af det kommende Dream Lab. Der ses et stort åbent område i stueplan med stolerækker samt skriveborde med stole. Opadtil ses 1. og 2. sal med forskudte lokaler, der rager ud som delvist loft over stueetagen. I midten går en trappe op
'Dream Lab'. Visualiseringer: CUBO Arkitekter

Bygningsstyrelsen har sammen med Syddansk Universitet (SDU) og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal valgt CUBO Arkitekter som totalrådgiver på en ny bygning til SDU i Odense.

Bygningen er en 4.500 m2 stor udvidelse af det eksisterende Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI). Instituttet forsker og uddanner studerende i nye teknologier til intelligente selvdrevne systemer med særligt fokus på robotteknologi. Nu er der brug for mere plads, efter at instituttet gennem de sidste ti år har oplevet en stor vækst i optaget af studerende.

Rådgiverteamet består ud over CUBO Arkitekter af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og EKJ Rådgivende Ingeniører.

Visualisering af det kommende nye Dream Lab, der kobles sammen med det eksisterende Mærsk Mc-Kinney Møller Institut på Syddansk Universitet i Odense med stier og grønne områder langs med bygningen

Dream Lab som kerne

Den nye bygning kommer til at ligge i sammenhæng med universitetets tekniske fakultet og bliver med gangbroer koblet til både det nuværende institut og resten af SDU. Bygningens kerne bliver et 'Dream Lab', som skal udgøre et kreativt område til de studerendes projektarbejde. Udover det centrale 'Dream Lab' skal der indrettes gruppe- og projektrum med plads til i alt 500 studerende samt arbejdspladser til ca.100 ansatte.

”Robotområdet på SDU er allerede i dag på allerhøjeste internationale niveau, og med den nye bygning vil rammerne til at videreudvikle forsknings-, innovations- og uddannelsesmiljøet blive styrket markant, så vi også fremover vil være en af de stærkeste aktører inden for robotteknologi. Byggeriet kommer således både vores studerende, forskere og i sidste ende erhvervslivet til gavn", siger rektor på SDU Henrik Dam.

""

Stærkeste spiller i Nordeuropa

MMMI har sit udspring i slutningen af 1980’erne, hvor A.P. Møller-Mærsk via Lindøværftet og det daværende Odense Universitet indgik et samarbejde om at udvikle moderne produktionsteknologi til værftet. Samarbejdet førte efter nogle år til etableringen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU.

"Det glæder mig, at aktiviteterne i Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet nu har nået et omfang, der gør en udvidelse af den oprindelige bygning naturlig. Instituttet spiller en stor rolle for den imponerende og gavnlige vækst i robotteknologi, som er sket i Odense de seneste år", siger direktør i A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø.

Med MMMI som centrum er der i dag en robotklynge på Fyn, som anerkendes for at være den stærkeste i Nordeuropa og beskæftiger mere end 3.700 medarbejdere fordelt på ca. 120 virksomheder, hvoraf over halvdelen samarbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

"CUBO Arkitekter leverede sammen med deres team det bedste bud. De udgør et stærkt hold, som jeg er sikker på vil gøre det rigtig godt på det her projekt", siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup.

Projektets anlægsbudget er omkring 120 mio. kr. og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bygningen forventes at blive taget i brug i 2023.