Fremtidens Folketing

Ombygning Igangværende Statsbyggeri Kontorbyggeri

Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen skal integreres med Folketingets øvrige bygninger og danne rammerne om et mere åbent, tilgængeligt og engagerende folkestyre

Underjordisk besøgsindgang i Rigsdagsgården

Illustration: Team COBE

 

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Bruger Folketinget
Areal 10.000-12.000 m2
Arkitekt Cobe i samarbejde med Arcgency og Drachmann Arkitekter
Ingeniør Sweco Danmark

Transformationen af det tidligere Rigsarkiv tager udgangspunkt i mødet imellem borgerne og politikerne. Visionen er at skabe nye og bedre rammer for et åbent, tilgængeligt og engagerende folkestyre.

Rigsarkivets tidligere bygninger ligger over for Christiansborg med Rigsdagsgården på den ene side og Arkivgården på den anden side. Folketinget ønsker med overtagelsen af bygningerne at:

  • Styrke de borgervendte aktiviteter: Interessen for Folketingets arbejde og for at besøge huset er stor, og flere borgervendte aktiviteter er i dag meget efterspurgte. Folketinget ønsker at styrke de borgervendte aktiviteter og imødekomme efterspørgslen ved at invitere flere indenfor. 
  • Forbedre og forny rammerne for det parlamentariske arbejde: Folketinget er et levende hus med mange aktiviteter, hvilket kræver, at rammerne løbende kan tilpasses. Folketinget ønsker med nye og mere fleksible rammer at lette presset på de eksisterende mødefaciliteter samt på kontorfaciliteterne for Folketingets medlemmer og ansatte og at styrke mulighederne for det fysiske møde med borgerne, civilsamfundet m.fl.

Fremtidens Folketing omfatter 10.000-12.000 m2, der skal, med respekt for bygningernes omfattende historie og kulturarv, skabe en god sammenhæng til Folketingets øvrige bygninger. Bygningerne skal blandt andet indeholde borgervendte faciliteter i form af en ny underjordisk besøgsindgang, et besøgscenter og et spisested. Derudover skal projektet også forbedre rammerne for det parlamentariske arbejde i form af nye parlamentariske faciliteter såsom udvalgsværelser, møderum og arbejdspladser.

Folketinget har i forbindelse med projektet valgt at indgå et samarbejde med Bygningsstyrelsen, som varetager bygherrerollen på vegne af Folketinget.

I 2023 udskrev Bygningsstyrelsen og Folketinget en projektkonkurrence om fremtidens Folketing, med henblik på at indgå en totalrådgiveraftale mellem vinderen og Bygningsstyrelsen. Konkurrencen blev afsluttet i marts 2024 med Cobe udnævnt som vinder. Sammen med Arcgency, Drachmann Arkitekter og Sweco Danmark skal de restaurere og transformere bygningerne på Slotsholmen.

Projektet forventes senere gennemført som et tidligt entrepriseudbud, hvor totalrådgiver Cobe overgår til entreprenøren og de to parter i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Folketinget skal videreudvikle projektet.

Illustrationer: Team COBE