Bygningsstyrelsen og Folketinget udskriver projektkonkurrence om Folketingets nye rammer

24-04-2023

Nu kan interesserede tegnestuer ansøge om at deltage i en projektkonkurrence, hvor der skal findes et stærkt helhedsgreb for Folketingets nye rammer, blandt andet i form af et nyt besøgscenter i Rigsarkivets tidligere bygninger og en ny underjordisk besøgsindgang i Rigsdagsgården.

Folketinget

Med en projektkonkurrence tager Bygningsstyrelsen og Folketinget et vigtigt skridt hen imod at skabe nye og bedre rammer for et åbent, tilgængeligt og engagerende folkestyre.

Baggrunden for projektkonkurrencen er, at Folketinget har overtaget ansvaret for Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen. De seneste år har Folketinget indsamlet viden om, hvordan bygningerne bedst bruges og integreres med de øvrige bygninger. Herunder ønsker de at etablere et nyt besøgscenter, med formidling om det danske folkestyre, nye og forberede faciliteter for parlamentariske møder mm. samt en ny underjordisk besøgsindgang.

- Grundlæggende handler projektkonkurrencen om, hvem der på baggrund af Folketingets vision og ønsker til projektet kan lave et stærkt helhedsgreb, der skaber en god sammenhæng og et godt flow mellem Rigsarkivets tidligere bygninger og Folketingets øvrige bygninger, siger Lisa Sørensen, som er projektchef i Bygningsstyrelsen.

Projektkonkurrencen udskrives på et tidligt stade

- På baggrund af dialog med markedet har vi besluttet at gennemføre projektkonkurrencen på et relativt tidligt tidspunkt og uden for mange detaljer. Dels for at holde tegnestuernes omkostninger til at udarbejde et konkurrenceforslag nede, men også fordi vi mener, den største værdiskabelse vil ske tidligt i projektet på overordnet konceptniveau. Det er et kompleks projekt, så det er vigtigt, at vi finder den helt rigtige samarbejdspartner til den proces vi sammen skal gennemføre, uddyber hun.

Rigsarkivets tidligere bygninger har en vigtig og omfattende historie.

- Bygningerne er fredede, hvilket gør det til en krævende opgave både at bygge om og bygge nyt i Rigsdagsgården med respekt for kulturarven. Herudover skal vi indfri Folketingets ønske om at arbejde ambitiøst med bæredygtighed i projektet med udgangspunkt i FN's verdensmål, siger Lisa Sørensen.

Tiden er nu kommet til, at interesserede tegnestuer kan ansøge om at deltage i projektkonkurrencen. Ansøgningsfristen er den 22. maj 2023. Bygningsstyrelsen forventer at prækvalificere fem konkurrencedeltagere ultimo juni 2023. Herefter starter projektkonkurrencen for de fem prækvalificerede konkurrencedeltagere i august 2023.

Projektkonkurrencen er tofaset i den forstand, at projektkonkurrencen bliver efterfulgt af et udbud med forhandling.

Bygningsstyrelsen og Folketinget forventer at kunne offentliggøre navnet på den endelige vinder i foråret 2024.

Læs mere om ansøgningsproceduren i bekendtgørelse om projektkonkurrencen her.