Bygherrerådgivere valgt til opgave i Folketinget

16-08-2022

Bygningsstyrelsen har i dag tildelt to kontrakter til bygherrerådgivere, der skal bistå med at undersøge mulighederne for at renovere og transformere Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen.

Rigsarkivets tidligere bygning i Rigsdagsgården set fra parken bag ved med tårnet på Christiansborg der syner i baggrunden

Folketinget overtager forvaltningen af det statslige ejerskab af Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen. Det sker med et ønske om at styrke Folketinget som demokratisk mødested for borgere og politikere og at forbedre rammerne for Folketinget som parlamentarisk arbejdsplads.

Helt konkret handler det om dels at styrke de borgervendte aktiviteter i form af et besøgscenter, dels at skabe nye og mere fleksible faciliteter til f.eks. høringer, konferencer og åbne samråd.

Folketinget har i forbindelse med projektet valgt at indgå et samarbejde med Bygningsstyrelsen, som derfor varetager bygherrerollen på vegne af Folketinget. Projektet er i de indledende faser, så projektets endelige omfang og igangsættelse bliver fortsat drøftet.

Første skridt har været at udbyde to bygherrerådgiveropgaver; bygherrerådgivning inden for en række strategiske indsatsområder, som f.eks. kulturarv og bæredygtighed, samt en digitaliseringsopgave. Efter udbud med forhandling har Bygningsstyrelsen tildelt bygherrerådgivningen til BAUHERR ApS, med ERIK arkitekter A/S, BARK Rådgivning A/S og Strunge Jensen A/S som underrådgivere, og digitaliseringsopgaven til Exigo A/S.

Projektchef i Bygningsstyrelsen, Lisa Sørensen, begrunder de to tildelinger:

- Vi har modtaget seks tilbud af høj kvalitet, og er generelt blevet mødt af en stor interesse for dette historiske projekt. Både BAUHERR og Exigo har udmærket sig ved at have tilbudt stærke organisationer med højt kvalificerede medarbejdere. De har i deres tilbud udvist en fortrinlig procesforståelse, hvor de har gjort komplekse problemstillinger overskuelige, uden at det har mistet sin substans. Derfor har vi vurderet, at de vil udgøre et stærkt supplement til vores egen organisation, og vi ser meget frem til samarbejdet.

Det forventes, at der bliver truffet beslutning i Folketinget om eventuel gennemførelse af projektet, når der foreligger et projektforslag.

Den endelige kontraktindgåelse med de to bygherrerådgivere sker efter udløb af standstill den 26. august 2022.