Her er vinderforslaget til fremtidens Folketing

14-03-2024

I dag offentliggør Folketinget og Bygningsstyrelsen vinderen af en stor projektkonkurrence, der viser, hvordan rammerne for fremtidens Folketing ser ud. Det skal være et mødested, hvor endnu flere danskere i fremtiden kan opleve demokratiet helt tæt på.

Cobe skal sammen med Arcgency, Drachmann Arkitekter og Sweco Danmark, stå for at restaurere og omdanne Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen og etablere en ny underjordisk besøgsindgang fra Rigsdagsgården.

Underjordisk besøgsindgang i Rigsdagsgården
Den nye cirkelformede, underjordiske besøgsindgang i Rigsdagsgården er inspireret af oldtidens tingsted og Folketingssalens karakteristiske indretning. Midt i ankomstrummet står et egetræ, der symboliserer demokratiets rødder. Illustration: Team COBE, 2024.

I dag annoncerer Folketinget og Bygningsstyrelsen med stor glæde, at Cobe sammen med Arcgency, Drachmann Arkitekter og Sweco Danmark er udpeget som vinderne af projektkonkurrencen om fremtidens Folketing. Sammen skal de stå for at restaurere og omdanne de historiske bygninger og Rigsdagsgården på Slotsholmen, som i fremtiden skal danne de bedste rammer for, at alle kan opleve demokratiet helt tæt på.  

Nye rammer skal styrke den demokratiske deltagelse

Folketinget er demokratiets centrum. Med byggeprojektet om fremtidens Folketing kan Folketinget åbne op, så flere borgere fra alle dele af landet kan komme og opleve folkestyret på nært hold.

Folketingets Formand, Søren Gade (V), udtaler:
- Folketinget er vores allesammens, og annonceringen af vinderforslaget markerer et vigtigt skridt i retning af at åbne Folketinget for endnu flere besøgende. Det er et ambitiøst svar på Folketingets ønske om at have et levende folkestyre og gøre politik interessant og engagerende for flere – også mange år frem i tiden. Med dette projekt påtager Folketinget sig samtidig en vigtig opgave ved at tage vare på de historiske bygninger, så den vigtige kulturarv, de repræsenterer, kan komme alle landets borgere til gode. Nu skal vi arbejde videre med projektet, så vi kan få et godt grundlag at træffe den endelige beslutning på.

Visionen bag projektet er at skabe nye og bedre rammer for et åbent, tilgængeligt og engagerende folkestyre, hvor der er flere aktiviteter for borgerne. Og de besøgende kan i fremtidens Folketing bl.a. få glæde af et besøgscenter, for borgere i alle aldre fra hele landet. Udover at åbne Folketinget for flere besøgende skal projektet også forbedre rammerne for det parlamentariske arbejde og skabe moderne parlamentariske faciliteter, såsom udvalgsværelser og arbejdspladser.  

Folketingets næstformand, Leif Lahn Jensen (S), udtaler:
- Et velfungerende demokrati kræver åbenhed og tillid – to værdier vi bryster os af i Danmark. Og her kan det fysiske møde mellem borgere og politikere noget særligt, som vi ønsker at skabe endnu bedre rammer for.

Vinderprojektet skaber rammer for fremtidens Folketing

Siden august 2023 har fem prækvalificerede hold arbejdet med at komme med forslag til, hvordan Folketingets fremtidige rammer kan se ud. Og nu er der altså udpeget en vinder, og de arkitekter og ingeniører, der skal arbejde videre med forslaget, er fundet.

Fagdommerne, Natalie Mossin, Rosa Lund og Torben Nielsen, udtaler:
- Vinderforslaget er meget vellykket, både hvad angår arkitektur og funktion. Besøgsindgangen i Rigsdagsgården, inspireret af det danske historiske tingsted, byder besøgende velkommen, og der er skabt en god sammenhæng mellem Rigsarkivets tidligere bygninger og Christiansborg, så den atmosfære og aktivitet, der kendetegner Folketinget, også afspejles i de nye rammer.

Med dette projekt står Cobe sammen med Arcgency, Drachmann Arkitekter og Sweco Danmark foran en opgave af de helt store. Stifter af Cobe og arkitekt, Dan Stubbergaard, udtaler:
- Vi er enormt stolte over, at vi skal være med til at skabe rammerne for fremtidens Folketing. Som arkitekt er der ikke en mere inspirerende opgave end at få lov at arbejde med de fysiske rammer om vores folkestyre. Der er en helt enorm kulturarv, som vi skal værne om, og samtidig skal vi skabe noget nyt til danskerne, som lukker dem ind og får dem til at mærke demokratiet og dets historie og vise vores folkestyre, når det er bedst.

Pressekontakt

Folketingets Administration:
Henvendelser vedrørende byggeprojektet, kontakt venligst kommunikationskonsulent i Folketingets Administration, Nikolina Olsen-Rule e-mail: tlf.: 6162 4536

Henvendelser vedrørende Folketingets Formand eller Præsidium, kontakt venligst presseansvarlig i Folketingets Administration, Claus Brask tlf.: 3337 3448

Bygningsstyrelsen:
Henvendelser vedrørende projektkonkurrencen, kontakt venligst: Pressechef, Carsten Engedal, e-mail: tlf.: 4170 1351

Cobe:
Henvendelser vedrørende vinderprojektet, kontakt venligst: Stine Lund Hansen, Associate, Director of Business Development and Communications, e-mail: tlf.: 2729 2442

Baggrund og fakta

De 5 hold, der har deltaget i projektkonkurrencen, er:

  • Cobe i samarbejde med Arcgency, Drachmann Arkitekter & Sweco Danmark
  • Dorte Mandrup i samarbejde med Rønnow Leth & Gori, DETBLÅ, MARTIN FUNCH Rådgivende Ingeniører & OJ Rådgivende ingeniører
  • Henning Larsen i samarbejde med JAJA Architects & Varmings Tegnestue
  • H+ i samarbejde med C.F. Møller, Erik Brandt Dam & Artelia
  • Lundgaard & Tranberg Arkitekter i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab, Elgaard architecture, BuroHappold, Schmidt Brandrådgivning, Johan Galster & We Do Democracy

Projektkonkurrencen omfatter 10.000-12.000 m2 og indeholder bl.a.:

  • Et besøgscenter, der giver mulighed for at flere borgere kan besøge Folketinget, lære mere om Tingets arbejde og få lyst til at engagere sig mere i demokratiet.
  • En underjordisk besøgsindgang i Rigsdagsgården med en underjordisk forbindelse mellem Rigsarkivets tidligere bygninger og Christiansborg Slot.
  • Tidssvarende parlamentariske faciliteter og arbejdspladser.
  • Et spisested, som alle husets gæster kan benytte.

Dommerkomitéen bestod af fagdommere med arkitektbaggrund, Folketingets Formand og næstformand samt direktionsmedlemmer fra Folketinget og Bygningsstyrelsen. Dommerkomitéen blev rådgivet af eksperter inden for bl.a. kulturarv, fredning, bæredygtighed, tilgængelighed, konstruktioner og teknik.

Rigsarkivets tidligere bygninger inkluderer Kunstkammerbygningen (1673) Gehejmearkivet (1720) og Den Zuberske Bygning (1785).

Rigsarkivet flyttede i 2021 til en ny bygning på Kalvebod Brygge.

Folketinget indgik i 2021 et samarbejde med Bygningsstyrelsen om at varetage bygherrerollen.

Projektkonkurrencen er et vigtigt skridt hen imod at etablere et solidt beslutningsgrundlag for det endelige projekts omfang og kvalitet.

Der er tale om det største byggeprojekt i Folketinget siden Christiansborgs genopbygning i 1928. Det kræver således en omhyggelig proces og grundig planlægning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at melde projektets samlede budget- og tidsramme ud, før der foreligger et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.

Rigsdagsgården vil allerede i foråret 2024 blive omdannet til byggeplads, hvor arkæologiske forundersøgelser vil blive indledt, selvom det først er om nogle år, at byggeprojektet forventes at starte.
De arkæologiske forundersøgelser igangsættes for at kortlægge risici og behovet for arkæologiske udgravninger, inden der graves ud til den underjordiske besøgsindgang.