Holmens Kanal 20 - Overformynderiet, facaderenovering og -restaurering

Renovering Afsluttet Kontorbyggeri

Bygningsstyrelsen har restaureret og renoveret Overformynderiet, Holmens Kanal 20 i København.

Overformynderiet

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Rådgiver Bertelsen & Scheving Arkitekter
Ingeniør Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniør
Entreprenør Naturstensentreprenør E. Nielsens Mekaniske Stenhuggeri A/S
Betonrenovering Ommen & Møller
Areal
10.905 m2
I brug 2019

 

Facaderenovering og -restaurering

Bygningen Overformynderiet er fra 1937 og er tegnet af arkitekten Frits Schlegel. Bygningsstyrelsen har facaderenoveret og -restaureret Overformynderiet. Både betonen og marmorbeklædningen er blevet renovereret. Hele bygningen er beklædt med en unik marmor fra Maarmorilik i Nordgrønland. I dag er stenbruddet lukket, og marmoret kan derfor ikke genanskaffes. Man har på den baggrund valgt at genanvende det nuværende marmor. For at få nok marmor til restaureringen er der brugt en særlig honeycomb-teknik.

Honeycomb-teknikken er anvendt siden 1968. Man klæber en cellestruktur på hver side af marmorpladen, hvorefter man flækker pladen. På den måde får man to marmorplader ud af én. Ved at bruge denne teknik kan den gamle marmor, som allerede er brugt på Overformynderiet, genanvendes til at renovere facaden.

Betonen i facaden er også blevet gennemgribende renoveret. Her har en udfordring blandt andet været, at den gamle beton var behandlet med PCB-holdig maling, hvilket er blevet fjernet ved nedslibning i lukkede kabiner med sug på både sliber og kabiner.

Gården til Overformynderiet, Holmens Kanal 20

Udskiftning af 3.000 m søjler

Totalrenoveringen af facaden bestod blandt andet i at pille hver af de 4 meter høje søjler ned og erstatte dem. Det løb i alt op i tre kilometer søjler à 180 kg. Formålet har blandt andet været at fremhæve Schlegels klare linier i facaden og lade den grønlandske marmor tale for sig selv. Husets udtryk er blevet restaureret tilbage til den oprindelige "stripped classicism".

Kontakt

Per Ryberg Bjørnskov

Center for Facility Management