RUC, ESCO-energioptimering

Renovering Afsluttet ESCO Vidensbyggeri

Det største energioptimeringsprojekt i staten, der er udført med ESCO som projektform.

RUC

Fakta

Budget 77 mio. kr.
I brug 2017

Projektet giver RUC en energimæssig besparelse på ca. 4 mio. kr. om året, hvilket svarer til 27 % af deres samlede energiforbrug. Klimaet vinder i høj grad også, da udledningen af drivhusgasser bliver reduceret med 1.200 tons årligt.

Bygningsstyrelsen er bygherre, mens Siemens er leverandør og i praksis udfører arbejdet og garanterer for de beregnede energibesparelser.

Projektet blev skudt i gang den 20. februar 2015 til et arrangement med deltagelse af daværende klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Helhedstænkning

Projektet er en helhedsløsning, der kombinerer flere forskellige energibesparende tiltag og forbedringer herunder optimering af VVS, ventilation og belysning. I projektet indgår også etablering af et nyt stort solcelleanlæg, der forventes at levere 23 % af RUC's årlige elforbrug.

En anden, og meget stor, del af projektet handler om fjernvarme og fornyelse af alle fjernvarmerør (2 km rør) under hele RUC. Én hovedvarmecentral erstattes nu med 33 nye, decentrale varmecentraler i de enkelte bygninger. Det giver besparelser og bedre mulighed for præcis styring og benchmarking af forbruget. Indsatsen på fjernvarmen alene udgør godt og vel 50 % af den samlede besparelse på varmeforbruget.

Det unikke er her, at det lokale forsyningsselskab (Roskilde Forsyning) fremover overtager de nylagte rør og fremtidig vedligehold. Garantien sikrer, at der er vedholdende fokus på at holde forbruget nede også efter at byggeriet er afleveret.

Energifakta

  • RUC’s samlede el besparelser: 1.334.690 kWh/år = 609.953 kg CO2 pr. år. (beregnet besparelse. Tal fra SEAS-NVE)
  • RUC’s samlede varmebesparelser: 3.130.160 kWh/år = 353.708 kg CO2 pr. år. (beregnet besparelse. Tal fra Roskilde Forsyning)
  • Solcelleproduktion: 779.940 kWh/år (beregnet besparelse)