Markant energibesparelse på RUC

21-12-2016

Bygningsstyrelsen, Siemens og Roskilde Universitet (RUC) har netop afsluttet det største statslige ESCO-projekt i Danmark. Den vellykkede energirenovering reducerer universitets årlige energiforbrug med ca. 27 % og giver RUC økonomisk besparelse på ca. 4 mio. kr. hvert år.

""

En samlet investering på ca. 76 mio. kr. igennem de seneste to år betyder, at universitetet årligt kan spare ca. 27 % af sit energiforbrug og mindske CO2-udledning-en med 1.200 tons årligt. Samtidig får universitetet en økonomisk besparelse årligt på ca. 4 mio. kr. og et bedre indeklima i bygninger og undervisningslokaler.

De markante energibesparelser opnås ved, at der er lagt nye fjernvarmerør mellem de 33 punkthuse, som RUC består af, ved at etablere nye decentrale varmecentraler i alle bygningerne, ved at etablere 6.500 m2 solcelleanlæg på de flade tage, samt ved at skifte en stor del af belysningen til LED. Herudover er der også installeret større energibesparende ventilationsanlæg, vandbesparende armaturer og toiletter, energibesparende software på computerne, samt CTS-anlæg, der sikrer at energistyringen optimeres og løbende kan overvåges og reguleres ved større udsving i forbruget. Alene solcelleanlægget forventes at kunne levere knapt en fjerdedel af RUC's fremtidige elforbrug.

Projektet, der blev startet februar 2015, er gennemført som et ESCO-projekt med Bygningsstyrelsen som Bygherre og Siemens som totalleverandør. Kontrakten betyder, at Siemens garanterer de aftalte energibesparelser i de kommende 5 år. Finansieringen er stykket sammen af statslige vækst- og vedligeholdelsesmidler, statslån for de rentable energiforbedringer samt en mindre RUC-egenfinansiering. ESCO-konceptet betyder, at energibesparelserne går lige op med investeringen, og dermed er et såkaldt omkostningsneutralt projekt.

Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup er glad for både projekt og resultat:

"Det har været et spændende projekt for Bygningsstyrelsen, hvor vi har været glade for samarbejdet med både RUC og totalleverandøren. ESCO-modellen betyder, at vi er mere sikre på at opnå den ønskede og aftalte besparelse, da incitamentet til at løsningerne fungerer i praksis er større for leverandøren. Det har også positiv betydning for samarbejdet og projektgennemførelsen, som har været meget velfungerende i dette projekt. "

På Roskilde Universitet er universitetsdirektør Peter Lauritzen tilfreds med ESCO-projektet:

"Projektet er en god måde for RUC til at opnå et væsentligt lavere og mere miljøvenligt energiforbrug på. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har et af de laveste energiforbrug på de danske universiteter, uden at vi selv har skullet foretage en større økonomisk investering."

Hos Siemens er ESCO-direktør Lars Nielsen begejstret over, at det lykkes at komme i mål med de lovede energibesparelser:

”Bygningsstyrelsen, RUC og SIEMENS har sammen lavet et meget stærkt ESCO projekt, der har videreudviklet ESCO-modellen, så den i fremtiden står endnu stærkere. Projektet gavner både miljøet, energiregningen og bygningernes kvalitet og vedligehold. Ydermere er der aspektet med de studerende på RUC, der bliver inddraget løbende og derigennem får styrket deres indsigt i grønne klimaløsninger. Jeg synes det lover godt for fremtiden.”