Retten på Frederiksberg

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Kontorbyggeri

Den nye retsbygning på Frederiksberg er en tilbygning til den eksisterende bygning fra 1921, som ligger på nabogrunden.

""

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Arkitekt 3XN A/S
Landsskabsarkitekt Schønherr
Ingeniør Lemming og Eriksson A/S
Entreprenør E. Pihl & Søn A/S
Øvrige Tilgængelighedskonsulent Erik Bahn
I brug 2012

 

Den nye retsbygning på Frederiksberg er en tilbygning til den eksisterende bygning fra 1921, som ligger på nabogrunden. Bygningsstyrelsen udskrev i 2008 en indbudt projektkonkurrence med det formål at finde den tegnestue, der bedst kunne løse den bundne opgave.

Vinderen af projektkonkurrencen 3XN er lykkedes med at tegne en bygning, som i kraft af sin kompakte, men markante form tilpasser sig naturligt til omgivelserne og giver frit udsyn til det omkringliggende fredede bygningskompleks.

Bygningens form er direkte begrundet i grundens geometri, hensynet til bevaringsværdige træer og respekten for det fredede domhus. Facadeindtrykket domineres af teglsten i lyse, grålige nuancer. Det gælder både stueetage og tagetage, der er muret på stedet og de teglstensbeklædte betonelementer på de mellemliggende tre etager.

Lige så vigtigt er det, at bygningen indvendigt lever meget tilfredsstillende op til de nye krav, som domstolsreformen stiller til bl.a. sikkerhed og zoneinddeling. Der er tale om en meget funktionel bygning med en let gennemskuelig og systematisk grundplan og et tokorridorsystem, som muliggør overholdelse af de skærpede sikkerhedskrav og giver et let og ubesværet flow for ansatte og besøgende i huset.

Bygningen indeholder 8 retssale, publikumsfaciliteter samt kontorer og øvrige arbejdspladser til ca. 110 personer. Desuden er der indrettet et særligt område med venteceller til arrestanter.

Efter indgåelse af kontrakter - først med 3XN som totalrådgiver og efter entrepriseudbuddet med E. Pihl & Søn A.S. som hovedentreprenør blev projekteringen færdiggjort i et partneringsamarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

""

Vinder af RIBA Award og Frederiksberg Kommunes Arkitekturpris

Hvert år uddeler The Royal Institute of British Architects (RIBA) deres prestigefyldte Awards. I 2013 var Frederiksberg Retsbygning blandt de ni arkitektoniske værker i Europa, der modtog en pris.

Den 1. oktober vandt bygningen også  Frederiksberg Kommunes Arkitekturpris som anerkendelse for at være et smukt gennemført byggeri.

 

""