AAU, Nyt SUND

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Det nye AAU SUND rummer ca. 24.000 m2 forsknings- og studiefaciliteter

Visualisering af den kommende bygning i tre etager med lys facade og mange store glaspartier i varieret placering

Fakta

Bruger Aalborg Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
I brug 2021

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet bidrager til at forbedre befolkningens sundhed og velfærd gennem forskning, uddannelse og innovation, bl.a. i tæt samarbejde med Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udføres forskning fra molekyle til samfund.

Det nye AAU SUND rummer ca. 24.000 m2 forsknings- og studiefaciliteter samt administrative funktioner for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. AAU SUND opføres i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i Aalborg Øst, der også tegnes af rådgivergruppen Indigo.

AAU SUND består af to lange atriumbygninger i tre og fire etager (SUND 1og SUND 2), der bindes sammen af en mellembygning, som samtidig rummer ankomsten til fakultetet fra vest. Mod øst sammenbygges SUND 1 med NAU via et fælles foyerrum, der er den anden ankomst til AAU SUND.

Målet med det nye byggeri er at understøtte et åbent, levende og dynamisk studiemiljø. En stor del af de studerendes tid foregår som gruppearbejde. Der er derfor lagt stor vægt på at etablere mange forskelligartede områder til studie og ophold i atriernes åbne rum, hvor også forskere kan mødes og udveksle viden.

Bygherrefunktionen er varetaget af Vejdirektoratet.