SDU, Nyt Sund

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal samles med resten af Campus Odense og fysisk danne kobling mellem Campus og det nye universitetshospital, nyt OUH. Placeringen vil skabe en unik strategisk mulighed for SDU og bidrage til at gøre området til en stærk metropol for forskning og undervisning.

SDU Nyt SUND Visualisering

Fakta

Bruger Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
I brug 2022

Byggeriet tager afsæt i SDU Campus Odenses klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog, og skal på tre etager huse SUND's forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder laboratorier, kontorer og undervisningslokaler, samt faciliteter til dyrestalde, anatomi og retsmedicinsk institut.

Nybyggeriet skal understøtte visionen om at fastholde og udvikle SUND som et fakultet med en synlig og afgørende indflydelse på menneskers sundhed og på sundhedsvæsenets udvikling. Bygningens udformning skal understøtte både den planlagte og den ikke-planlagte dialog mellem forskere og studerende fra SDU og Nyt OUH i hverdagen og forskningsområderne indrettes fleksible og robuste, så sammensætning af institutter, afdelinger og forskningsgrupper enkelt kan ændres.

Projektet er den 1. januar 2018 overdraget til Vejdirektoratet.