KU, Overbygning på Damesalen

Tilbygning Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

En overbygning med højteknologiske glasfacader til Institut for Idræt og Ernæring på Nørre Campus.

Damesalen KU

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Københavns Universitet
Bruger Institut for Idræt og Ernæring
Arkitekt MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Rådgiver EKJ Rådgivende Ingeniører
Budget 20 mio. kr.
Areal 385 m2
I brug 2017

 

Damesalen på KU's Institut for Idræt og Ernæring er gennem en transformation udvidet med en let glasbygning, der er etableret ovenpå den eksisterende gymnastiksal. Bygningskomplekset for Institut for Idræt og Ernæring på Nørre Campus består af en hovedbygning med tilhørende gymnastiksale (herre- og damesal). Bygningerne er opført af arkitekten Carl Brummer og indviet i 1924. I slutningen af 1930'erne blev der anlagt en svømmehal mellem de to gymnastiksale, tegnet af Edvard Thomsen.

I 1996 opførte man på den sydlige gymnastiksal (herresalen) en overbygning tegnet af Kgl. bygningsinspektør David Bretton-Meyer. Grundet et langvarigt ønske om mere plads til forskning i idrætsfysiologi er der nu opført en tilsvarende overbygning af den nordlige gymnastiksal (damesalen) med et nutidigt og væsentligt anderledes arkitektonisk udtryk.

Glasfacade

Facaden af overbygningen er ganske unik. Mikkelsen Arkitekter har i samarbejde med Dow Corning og det tyske firma OKALUX udviklet et nyt high-performance designkoncept i glas, som sikrer gode dagslysforhold og maksimerer udnyttelsen af arealet i byggeriet, da man hermed "sparer" en almindelig vægtykkelse hele vejen rundt.

Glasfacaden har samme isoleringsevne som en traditionel væg, og giver samtidig nogle interessante muligheder for, hvordan dagslyset falder ind. Glasfacadens designkoncept giver også interessante udtryk, når man ser ud indefra bygningen. Facaderne mod nord, øst og vest er udført i store 3-lags vakuumisolerede glastermoruder med tre slags indbyggede felter: transparente, lukkede og translucente (slørede). De forskellige ruder indeholder altså strategisk opsatte felter, som giver maksimal mulighed for lysindtag og udsyn, mens der samtidig skærmes for solens direkte stråler.

Den nye etage består blandt andet af kontorer, hvilerum, laboratorium og undervisningslokaler.

Kontakt

Ebbe Leth Michaelsen

Center for Byggeri