SSR - Særlig Sikret Retsbygning

Nybyggeri Afsluttet Statsbyggeri Kontorbyggeri
""

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Domstolsstyrelsen
Rådgiver JJW Arkitekter
Hovedentreprenør Jakon A/S
Underrådgivere Oluf Jørgensen AS og Spangenberg & Madsen. Sikringsentreprenør: Sikom Danmark A/S
Budget ca. 124,6 mio. kr.
Areal
ca. 2.575 m2
I brug 2022

 

Den særligt sikrede retsbygning skal indeholde en retssal på ca. 250 m², to mindre retssale til grundlovsforhør på hver 70 m² samt tilhørende funktioner såsom venterum til vidner, voteringsværelser, anklagerværelser, celler m.v. Herudover etableres der en vagtbygning på ca. 50 m².

Det er bla. forventningen, at der med den nye særligt sikrede retsbygning kan spares på Kriminalforsorgens omkostninger til fangetransporter.

Retsbygningen kommer til at ligge som en selvstændig bygning uden for men tæt på Vestre Fængsels ringmur, og bliver opført i gule genbrugssten for at tilstræbe et arkitektonisk samspil med områdets eksisterende bygninger.

Kontakt

Rasmus Hornemann

Center for Byggeri
""

Her ses placeringen af den særligt sikrede retsbygning uden for ringmuren om Vestre Fængsel og med indgang gennem vagtbygningen mod Vigerslev Allé.