Grundstensnedlæggelse på Niels Bohr Bygningen

30-01-2015

I dag kl. 14 på Jagtvej 128 lægger Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, Københavns overborgmester Frank Jensen og Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen, grundstenen til den nye Niels Bohr Bygning.

""
Visualisering af Vilhelm Lauritzen og Christensen & co Arkitekter

Grundstensnedlæggelse er en tradition i alle offentlige byggerier, og i dag lægges grundstenen til det 52.000 m2 store Niels Bohr byggeri, der bliver en del af Copenhagen Science City. Dagens gangbare mønt, et dokument med siddende regent, regering, bygherre og arkitekt samt atomfysikeren Niels Bohrs åbne brev til FN fra 1950 vil blive støbt ind i fundamentet. I brevet udtrykte han sin bekymring for, at den viden om atomer, som han selv var med til at udvikle, kunne blive misbrugt.

Bygningsstyrelsen er bygherre på det iøjnefaldende byggeri, der vil huse 3.-4.000 studerende, 800 forskere, 260 ph.d.-studerende og 200 tekniske og administrative medarbejdere. Det opføres i lavenergiklasse 2015 og af eksempler på de energireducerende tiltag kan blandt andet nævnes solceller og dobbeltfacade.

Byggeriet skal sikre forskning i international topklasse

Niels Bohr Bygningen er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. Der er bevilget 6 mia. kr. til genopretning af universiteternes laboratorier, og finansieringen af Niels Bohr Bygningen udgør en væsentlig del af denne pulje. Byggeriet vil stå færdig i 2017 og skal bidrage til at sætte dansk forskning på verdenskortet.

- Forskning i topklasse er ikke kun et mål for Danmark, det er også en nødvendighed. Derfor er det også vigtigt, at vi har universitetsbyggeri der sikrer, at de forskellige forskningsfelter spiller sammen til gavn for både forskningen og universitetets ansatte, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Det nye Niels Bohr kommer til at huse de fysiske, kemiske, datalogiske, matematiske og naturfagsdidaktiske fag på Københavns Universitet. Bygningen bliver indrettet, så den giver mulighed for udvikling og innovation på tværs af fag og faggrænser.

 

(Red. Opdateret den 2/2 2015)