Copenhagen Science City

3D luftfoto over Copenhagen Science City på Nørrebro i København
3D luftfoto over Copenhagen Science City

Copenhagen Science City er et partnerskab mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet, Rigshospitalet, COBIS - Copenhagen Bio Science Park, Symbion Kontorfællesskab, Novo Nordisk, SingularityU Nordic, Dreyersfond og Bygningsstyrelsen.

Bydelen Copenhagen Science City har en af Europas højeste koncentrationer af uddannelse og forskning indenfor medicin, sundhed og naturvidenskab.

Starten på Copenhagen Science City

Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet udskrev den 9. februar 2010 en international idekonkurrence om udvikling af en vidensbydel i København. Konkurrencens mål var at fremkalde forslag til udvikling af synergien mellem by, universitet og erhverv i det 418 ha store byområde, der omfatter universitetets Nørre Campus, Rigshospitalet og en række andre vidensinstitutioner.

I de kommende år vil der blive foretaget historisk store offentlige investeringer i denne del af hovedstaden. Universitetets sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige og farmaceutiske fakulteter tager nye laboratoriebygninger i brug og moderniserer de eksisterende. Rigshospitalet udvider med 40 % og opdaterer hele sin bygningsmasse. Københavns Professionshøjskole koncentrerer sine sundhedsfaglige uddannelser i bydelen, tværfaglig biomedicinsk forskning og uddannelse udvikles inden for rammerne af Københavns Biocenter, og Copenhagen Bio Science Park (COBIS) opbygges som forskerpark og fødselshjælper for kommerciel udnyttelse af forskningsresultater.

I samme periode linkes bydelen bæredygtigt til resten af hovedstaden gennem Metroens Cityring, og Haraldsgadekvarteret og Fælledparken udvikles gennem projekter, der ligger vægt på folkesundhed og bæredygtighed.

Visionen for Copenhagen Science City er, at bydelen kan bidrage til at udvikle København som et bæredygtigt vækstcentrum for viden, sundhed og samspil mellem forskning, byens liv og erhvervslivet.