Nordisk Komité for Statsbyggeri

Bygningsstyrelsen er engageret i to internationale netværk for statslige ejendomsorganisationer. Netværkene har til hensigt at sikre videndeling og erfaringsudveksling blandt medlemmerne.

Nordisk Komité for Statsbyggeri (NKS) er et samarbejde mellem statslige ejendomsorganisationer i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Netværket fokuserer primært på byggeri, og samarbejdet blev etableret for at dele erfaringer og viden landene i mellem samt for at styrke udviklingen i de statslige ejendomsorganisationer.

Aktiviteter og møder

Med fokus på videndeling og erfaringsudveksling har NKS etableret et program for udvekslingsophold, hvor medarbejdere besøger hinandens organisationer og får indblik i processer, tilgange og arbejdsmetoder. Medarbejdere fra Bygningsstyrelsen har bl.a. været på udvekslingsophold i norske Statsbygg og i finske Senaatti og har fx fået indblik i processtyring, udbuds- og entreprisestrategier og styringsredskaber for byggeprojekter.

NKS-organisationernes mødes årligt, hvor aktuelle emner og problemstillinger drøftes. Det ene år mødes organisationerne på direktørniveau, mens der året efter afholdes en konference, hvor direktørerne deltager med udvalgte medarbejdere.

Organisationerne er skiftevis vært for møderne. Bygningsstyrelsen var vært for konferencen i 2019, hvor emnet var "The role of the public builder", og igen i 2024 hvor temaet var "The Three Pillars of Sustainability and cases from Public Real Estate."