PuRE-Net

Bygningsstyrelsen er engageret i to internationale netværk for statslige ejendomsorganisationer. Netværkene har til hensigt at sikre videndeling og erfaringsudveksling blandt medlemmerne.

Public Real Estate Network (PuRE-Net) er et netværk for europæiske statslige organisationer, der ligesom Bygningsstyrelsen har ansvaret for statslige ejendomme og byggeri. PuRE-Net fungerer som en tænketank, hvor ledere og medarbejdere på tværs af organisations- og landegrænser kan udveksle viden og erfaringer samt sammenligne praksis og standarder.

Aktiviteter

PuRE-Nets primære aktiviteter foregår i forskellige arbejdsgrupper, der fokuserer på udvalgte områder af de statslige ejendomsvirksomheders opgaver. I arbejdsgrupperne samles medarbejdere fra de enkelte medlemslande om temaer af fælles interesse. Arbejdsgrupperne mødes årligt og afholder desuden telefonkonferencer efter behov. PuRE-Net har følgende arbejdsgrupper:

  1. Arbejdsgruppe om strategi & forretningsmodeller
  2. Arbejdsgruppe om salg
  3. Arbejdsgruppe om omkostningseffektive kontorløsninger
  4. Arbejdsgruppe om ejendomsvurderinger
  5. Arbejdsgruppe om KPI
  6. Arbejdsgruppe om facility management
  7. Arbejdsgruppe om særligt byggeri herunder fængsler
  8. Arbejdsgruppe om bæredygtighed

Bygningsstyrelsen er koordinator for arbejdsgrupperne Strategi & forretningsmodeller og Facility Management. Derudover er Bygningsstyrelsen primært engageret i arbejdsgruppen Omkostningseffektive kontorløsninger, hvor temaer, der ligger indenfor Bygningsstyrelsens arbejde med effektive kontorer, ofte diskuteres.

PuRE-Net udarbejder årsligt en undersøgelsen, der danner grundlag for videndeling og sammenligning. Resultaterne diskuteres bl.a. på årsmødet, hvor værtsskabet går på skift mellem medlemmerne.

Organisation

PuRE-net startede som et netværk i 2007, og Bygningsstyrelsen, og det tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen, har været aktivt medlem siden da. I 2011 blev netværket en officiel organisation, og Bygningsstyrelsen havde formandskabet fra 2012-2014 og var dermed ansvarlig for fremdrift og koordinering af netværkets aktiviteter. Bygningsstyrelsen er i dag en del af styregruppen, der fastsætter rammerne for organisationen.

Der er 23 medlemmer i netværket.