Dialogforum med byggebranchen

Bygningsstyrelsen deltager aktivt i topledernetværket Dialogforum, der er et uformelt netværk, hvor den konstruktive og åbne dialog om branchens udfordringer bliver adresseret.

Bygherreforeningen er tovholder for det uformelle branchenetværk, der afholder netværksmøde ca. tre gange årligt. Bygningsstyrelsen deltager i netværket ved vicedirektør Signe Primdal Lyndrup.

Et uformelt netværk

Der er en åben og konstruktiv dialog på møderne, som handler om hvordan de forskellige aktører i branchen anskuer udfordringerne og løsningsmulighederne på bl.a. markedssituationen i byggesektoren. Det har vist sig fra tidligere møder, at vi i branchen i store træk er enige om, hvor problemerne er, og hvad det kræver at løse dem. En del af løsningen er bl.a. at understøtte det tværgående samarbejde, hvilket Dialogforum er med til.

Et succesfuldt forum

Tilbage i 2014 oprettede Bygningsstyrelsen Dialogforum, som et konkret initiativ til at adressere de udfordringer, som blev påpeget i Bygherreforeningens rapport "Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked" og den daværende regerings byggepolitiske strategi.

Bygningsstyrelsen og andre offentlige bygherrer oplevede problemer med at få ordentlige, skarpe tilbud på de større byggeprojekter. Markedsfremskrivningen tydeliggjorde samtidig, at der ville komme flere større byggeprojekter over de kommende år, og at der var tegn på stigende kapacitetsudfordringer i byggebranchen ift. håndteringen af de store byggeprojekter.

For at mindske konsekvenserne nedsatte Bygningsstyrelsen et tværgående dialognetværk med andre offentlige bygherrer og nogle af de største rådgivervirksomheder og entreprenører. Formålet var at skabe et uformelt rum, hvor branchen på tværs kunne dele viden og udveksle erfaringer og forsøge at finde frem til helhedsorienterede løsningsmuligheder uden at skele til enkeltinteresser.

Forummet har været en så stor succes, så da Bygningsstyrelsen efter de oprindeligt planlagte to år, valgte at træde tilbage som tovholder, så ønskede netværksdeltagerne at fortsætte forummet.