Klare fordele ved strategisk samarbejde

11-03-2022

Det første projekt er gået i udførelse på Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser. Der har vist sig tydelige gevinster ved den tidlige inddragelse af totalentreprenøren, Hoffmann.

Foto af deltagerne ved fællesdagen foran bygningen
Det er svært at tage 1. spadestik på en modernisering, så i stedet blev milepælen markeret med et stort fællesfoto af alle, der deltog på den strategiske rammeaftales fællesdag

Bygningsstyrelsen og Hoffmann har nu samarbejdet på den strategiske rammeaftale for totalentrepriser siden januar 2021. Tirsdag den 8. marts markerede et fælles arrangement med 100 deltagere fra Hoffmann og Bygningsstyrelsen, at det første projekt nu er gået i udførelse. Projektet er en modernisering af en ejendom fra 1990'erne i Høje Taastrup til nyt kontor for omkring 700 medarbejdere i Administrations- og Servicestyrelsen (SKAT), og ligeså iøjnefaldende ejendommen er, ligeså tydelige er fordelene ved samarbejdet.

- Vi er kommet godt fra land i projekteringen, og det styrker den samlede kvalitet, at vi har entreprenøren med så tidligt i projektforløbet. Det giver mulighed for, at Hoffmanns folk kan fange eventuelle uklarheder tidligt, så vi sammen kan få dem belyst og løst hurtigt. Derfor står vi med et projekt, der er bedre undersøgt, beskrevet og forventningsafstemt med kunden, og med en større pris- og budgetsikkerhed, end vi gør på projekter, hvor entreprenøren først deltager, når en række løsninger er valgt og projektering påbegyndt, fortæller Bygningsstyrelsens projektleder på projektet i Høje Taastrup Lasse Bang.

Blandt de mange eksempler på, hvordan den strategiske rammeaftale viser sine fordele, er blandt andet valget af ventilationsanlæg. En forudgående vurdering af ventilationsløsning anbefalede etablering af kølelofter, mens Hoffmanns beregninger viste, at en løsning bestående af kølebafler ville fungere fint. Det sparede projektet 4 mio. kr.

Bygningsstyrelsen har med udarbejdelsen af tekniske kravsspecifikationer og fagspecifikke ydelsesbeskrivelser på forhånd lagt niveauet for den kvalitet og funktionalitet, vi ønsker i vores bygninger. I det forpligtende, gentagende, samarbejde med Hoffmann genanvendes disse krav i alle byggesager, og forventningsafstemningen forenkles dermed, til fordel for både den indledende afklaring, projekteringen og den efterfølgende udførelse.

Kort sagt er dette første projekt gået i udførelse på et mere kvalificeret og økonomisk sikkert grundlag, og der er en forventning om, at samarbejdsformen vil udløse færre ekstraregninger, end der normalt vil forekomme i en totalentreprise med senere inddragelse af totalentreprenøren. Vi ser samme gode takter på de øvrige projekter i porteføljen.

 

Tre deltagere i fællesdagen snakker sammen ved et højbord

Investeret tid og dialog gavner i de kommende år

Eftersom projektet i Høje Taastrup er det første til at have gennemgået de indledende faser, baner projektet vejen for de næste i rækken. Bygningsstyrelsen har en række paradigmer, procedurer og krav, fx inden for IKT og performancetest, som er blevet afklaret i en åben dialog med Hoffmann i forhold til at sikre enighed om, hvordan de skal benyttes og udføres. Det er allerede tydeligt, at det letter arbejdsgangen på de kommende projekter.

- Vi bliver enige om forhold nu, som vi ikke behøver blive enige om én gang til. Den tid, vi her i det første projekt har investeret i at blive enige om fremgangsmåden, kan vi allerede se give pote i de næste projekter, og det sparer os tid og ressourcer. Og da aftalen er fireårig, er der er jo rigelig tid tilbage på rammeaftalen til, at effekten virkelig kan nå at sætte ind, siger kontorchef i Bygningsstyrelsen, Center for Byggeri Nini Scharling Feddersen.

Hun bliver suppleret af Peter Haugaard, regionsdirektør i Hoffmann, der ser frem til at udvikle samarbejdet:

- Gentagelseseffekterne ligger lige for, klar til at blive høstet, men vi skal blive ved med at udfordre hinanden og finde løsninger sammen, dele viden på tværs af projekter. Vi skal hjælpe hinanden i mål også det sidste stykke, igennem en god dialog – vi kan kun lykkes sammen.

Den strategiske rammeaftale for totalentrepriser med Hoffmann løber til og med 2024. Hoffmanns samarbejdspartnere er MOE A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og H+ Arkitekter.