Bygst Serviceportal

Bygst Serviceportal er din indgang til Bygningsstyrelsen. Her kan du indmelde bestillinger, fejl, mangler, bygningsskader, klager eller spørgsmål vedrørende fx lejekontrakter.

Gå til BYGST Serviceportal

Find introduktion og vejledning

På Bygst Serviceportal kan du indmelde bestillinger som fx ophænging af en tavle eller nye lokalebehov. Du kan indmelde fejl på fx ventilationsanlæg, printer eller kaffemaskine. Derudover kan du også indmelde mangler, bygningsskader, klager, og sende spørgsmål vedr. lejekontrakter, samt meget andet.

Hvis du ikke er kunde på Statens Facility Management, skal du scrolle ned til den grå boks.

OBS: Kantinebestillinger sker ikke gennem BYGST Serviceportal.

OBS: Er du medarbejder i Banedanmark eller Datatilsynet, skal du tilgå dit unikke link i boksen "Institutioner med 'Self Sign Up'" nedenfor.

Institutioner med 'Self Sign Up'

Find introduktion og vejledning

Institutioner, der ikke er omfattet af Statens Facility Management

Hvis din institution ikke er omfattet af Statens Facility Management, skal du bruge denne indgang.

Kategorier

  • "9. Teknisk Bygnings Vedligehold": for kunder i statslige ejendomme
  • "Center For Udlejning": ved spørgsmål til lejekontrakt, opsigelse af lejemålet, nyt behov eller ændringer til lejemålet, økonomi og regnskab.

Du kan altid kontakte Bygningsstyrelsens front desk på for hjælp på tlf. 4170 1000 hverdage mellem kl. 9-15.

Find introduktion og vejledning (nederst på siden)

Udbedringstider på Statens Facility Management

Udbedringstiden for indmeldte fejl og mangler på fx intern service er generelt 24 timer på hverdage. Weekender tæller som udgangspunkt ikke med. Hvis en fejl konstateres fredag kl. 14.00, er udbedringstiden senest den efterfølgende mandag kl. 14.00.

Hvis fejlen/opgaven ikke kan udbedres i én arbejdsgang, skal eventuelle kritiske elementer vedr. sikkerhed, personsikkerhed, miljø og følgeskader sikres af ISS, inden området forlades. ISS prioriterer opgaverne ud fra en betragtning af, hvad der er mest afgørende for den samlede serviceoplevelse hos brugerne.

Kritiske skader og hændelser

En skade betegnes som kritisk, hvis den har henholdsvis sikkerhedsmæssige eller miljømæssige risici/konsekvenser eller forhindrer udførelsen af en kerneopgave. Reaktionstid for kritiske skader er:

  • I tilfælde, hvor ISS har medarbejdere til stede på lokaliteten: Straks
  • I tilfælde, hvor ISS ikke har medarbejdere til stede på lokaliteten: 1 time