Akutte henvendelser

Info om akutte henvendelser i statsejendomme.

Bygningsmæssige skader på statsejendomme skal anmeldes til Bygningsstyrelsen, som er ejendomsejer og forsikringsholder.

Ved akutte skader inden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 9-15) skal du ringe til Bygningsstyrelsens frontdesk, 4170 1000.

Ved skader uden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 9-15), som kræver akut indsats, skal der rettes henvendelse til Bygningsstyrelsens vagttjeneste Stanley Security Tlf. 7611 7308 (kontrolcentral) eller 7023 4949 (hovedkontor).

Vagtfirmaet formidler efter behov henvendelsen videre til Bygningsstyrelsens interne døgnbemandede beredskab.

Det er særligt disse hændelser og skader, der skal meddeles beredskabet i Bygningsstyrelsen.

  • Trusler og terror
  • Brand
  • Vejrlig (storm/skybrud f.eks.)
  • Store skader på ejendommen (sprængt vandrør f.eks.)
  • Oversvømmelser

Det vil være Vagtselskabets opgave at bedømme hændelsen eller skadens omfang, og ud fra denne bedømmelse beslutte, hvad der yderligere skal foretages i sagen, fx om Bygningsstyrelsen skal kontaktes.