Akutte henvendelser

Info om akutte henvendelser i statsejendomme.

Ved akutte skader inden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 9-15) skal du ringe til Bygningsstyrelsens frontdesk, 4170 1000.

Ved skader uden for almindelig arbejdstid, som kræver akut indsats, skal der rettes henvendelse til Bygningsstyrelsens Kontrolcentral på tlf. 7611 7308.

Det er særligt disse hændelser og skader, der skal meddeles beredskabet i Bygningsstyrelsen.

  • Trusler og terror
  • Brand
  • Vejrlig (storm/skybrud f.eks.)
  • Store skader på ejendommen (sprængt vandrør f.eks.)
  • Oversvømmelser.

Hvem er ansvarlig for hvad?

Skader på bygninger

Bygningsmæssige skader på statsejendomme skal anmeldes til Bygningsstyrelsen, som er ejendomsejer og forsikringsholder. Ved skader uden for almindelig arbejdstid, som kræver akut indsats, skal der rettes henvendelse til Bygningsstyrelsens Kontrolcentral på tlf. 7611 7308.

Bygningssikring

Hvem har ansvaret for, at bygningerne overholder gældende krav til bygningssikring:

Statsejendomme: Bygningsstyrelsen (dvs. bygninger som Bygningsstyrelsen selv har opført, ombygget eller istandsat)

OPP-byggeri: OPP-operatøren

Private lejemål: Udlejer

I lejeperioden påhviler ansvaret for sikring af ejendommen kunden.

Kunden har ligeledes ansvaret for at etablere evt. nye sikringstiltag (fx. ved nye myndighedskrav eller krav som følge af ændret anvendelse af bygningen). Ved senere istandsættelser/ombygninger mv., som Bygningsstyrelsen gennemfører, ligger ansvaret for bygningssikringen hos Bygningsstyrelsen, uanset bygningens type. Hvis kunden selv gennemfører arbejderne, ligger ansvaret tilsvarende hos kunden.

Beredskabsplaner

Kunden har ansvaret for at udarbejde og koordinere egne beredskabsplaner, dvs. planer for flugt og evakuering og i forbindelse med personale-, bruger- og indretningsmæssige dispositioner.

Krisesituationer

I krisesituationer håndterer kunden processen omkring flugt og evakuering. 

Bygningsstyrelsen kan i en konkret krisesituation tilbyde at bistå kunden ved at tilvejebringe og stille nødvendige bygningsdata til rådighed i det omfang, det er muligt.

Henvendelse i krisesituationer kan ske til Bygningsstyrelsens Kontrolcentral på tlf. 7611 7308.