Akutte henvendelser

Info om akutte henvendelser i statsejendomme.

Bygningsmæssige skader på statsejendomme skal anmeldes til Bygningsstyrelsen, som er ejendomsejer og forsikringsholder.

Ved akutte skader inden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 9-15) skal du ringe til Bygningsstyrelsens frontdesk, 4170 1000.

Ved skader uden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 9-15), som kræver akut indsats, skal der rettes henvendelse til Bygningsstyrelsens Kontrolcentral på tlf. 7611 7308.

Det er særligt disse hændelser og skader, der skal meddeles beredskabet i Bygningsstyrelsen.

  • Trusler og terror
  • Brand
  • Vejrlig (storm/skybrud f.eks.)
  • Store skader på ejendommen (sprængt vandrør f.eks.)
  • Oversvømmelser

Det vil være Vagtselskabets opgave at bedømme hændelsen eller skadens omfang, og ud fra denne bedømmelse beslutte, hvad der yderligere skal foretages i sagen, fx om Bygningsstyrelsen skal kontaktes.