Retningslinier om aktiv informationspligt

I henhold til lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen skal en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1. Derudover skal en forvaltningsmyndighed fastsætte retningslinjer om den nævnte informationspligt, jf. lovens § 17, stk. 2.

På den baggrund har Bygningsstyrelsen fastsat følgende retningslinier:

På Bygningsstyrelsens hjemmeside www.bygst.dk skal følgende information fremgå:

  • Overordnet information om Bygningsstyrelsens arbejdsområder, herunder om vores kunder, projekter og ejendomme.
  • Aktuelle nyheder om Bygningsstyrelsens arbejdsområder.
  • Styrelsens aktuelle og kommende udbud.
  • Lovstof på styrelsens område
  • Diverse publikationer.
  • Overordnet information om Bygningsstyrelsens organisation, herunder organisationsdiagram.

Oplysningerne ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende oplysninger fremstår retvisende.

Retningslinierne træder i kraft den 1. december 2014.