Politik for droner

Drone svæver med kobbergrønt tårn og blå himmel i baggrunden

Eksterne personer og virksomheder må ikke flyve med droner på Bygningsstyrelsens byggepladser eller overflyve Bygningsstyrelsens bygninger uden forudgående tilladelse fra og efter aftale med Bygningsstyrelsen.

Billedmateriale optaget ved droneflyvningen, må ikke benyttes til markedsføring eller anden kommerciel brug uden Bygningsstyrelsens eksplicitte tilladelse. Dette er både af hensyn til den fysiske sikkerhed, persondatasikkerhed samt af hensyn til byggeprocessen.

Der henvises i øvrigt til Trafikstyrelsens dronebekendtgørelse, herunder også de gængse krav om orientering af politi og berørte personer i område for flyvning.