Persondatapolitik

Bygningsstyrelsen har stor respekt for dine personoplysninger og er meget opmærksomme på at behandle dine oplysninger forsvarligt.

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Bygningsstyrelsen behandler og sikrer dine personoplysninger.

Når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbreve m.m. giver du samtykke til, at vi registrerer dig. Omfanget af dit samtykke kan du læse om her.

Almindelige besøgende på bygst.dk

Bygningsstyrelsen behandler personoplysninger om dig, når du bruger hjemmesiden www.bygst.dk. Vi anvender fx cookies for at kunne sende oplysninger til din browser. Derfor skal du give samtykke til, at vi registrerer dig. Cookies er ikke direkte personhenførbare.

Cookies indlægges automatisk i din browser og er ikke direkte personhenførbare. Du kan læse mere om vores brug af cookies på bygst.dk her.

Tilmelding til elektroniske nyhedsbreve og arrangementer

Når du tilmelder dig elektronisk nyhedsbrev fra Bygningsstyrelsen eller udfylder en tilmeldings- eller kontaktformular, registrerer vi de personoplysninger, som du giver os ved tilmeldingen. Dette gør vi for at kunne:

  • sende dig nyhedsbreve
  • optimere vores kommunikation til modtagerne af nyhedsbrevet gennem indblik i, hvad der interesserer modtagerne
  • kontakte dig på baggrund af dit ønske herom
  • sende dig yderligere information om det arrangement, du har tilmeldt dig.

Ved din tilmelding giver du samtidig samtykke til, at vi foretager den registrering, der er nødvendig for at håndtere dit abonnement, din deltagelse i et arrangement, eller dit ønske om kontakt.

Afhængig af det abonnement eller det arrangement, du tilmelder dig, beder vi dig typisk om følgende:

  • Abonnementer på nyhedsbreve: e-mail.
  • Tilmeldings- eller kontaktformular: navn, e-mail, telefonnummer, virksomhed.

Personoplysningerne indtastes af dig, når du tilmelder dig det elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan vi i forhold til nyhedsbreve med brug af cookies udarbejde statistik over antal klik på links, antal læste og afviste nyhedsbreve og lign. Læs mere om vores brug af cookies.

Vi bruger Ubivox til at udsende nyhedsbreve, og de opbevarer de data, vi bruger hertil, indenfor EU.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og indtil du aktivt framelder dig styrelsens elektroniske nyhedsbrev. De oplysninger, vi har modtaget via en formular, bliver slettet en måned efter afholdelse af arrangementet eller en måned efter, vi har modtaget en anmodning om dialog.

Samtykke til registermæssig undersøgelse (sikkerhedstjek)

I forbindelse med ansættelse i Bygningsstyrelsen eller ved løsning af særligt følsomme opgaver for Bygningsstyrelsen, gennemfører vi af sikkerhedsmæssige årsager en såkaldt registermæssig undersøgelse.

Af de afgivne oplysninger videresendes navn og personnummer til PET, der forestår den registermæssige undersøgelse. Vi anvender desuden oplysningerne til at udstede evt. ID-kort samt til håndtering af kontaktoplysninger med dig og din arbejdsgiver.

De registrerede personoplysninger slettes senest en måned efter undersøgelsens gyldighedsperiode. Oplysningerne om evt. udenlandsk oprindelse eller ophold i udlandet anvendes i tilfælde af behov for at indhente supplerende oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt ret til indsigt i Bygningsstyrelsens behandling af dine oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod Bygningsstyrelsens behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningen ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med loven.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningen i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Bygningsstyrelsen til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Bygningsstyrelsen respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives på bygst.dk, eller om udlevering til dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Bygningsstyrelsen. Du kan se styrelsens kontaktoplysninger nederst.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Bygningsstyrelsen på de kontaktoplysninger, der fremgår nederst. Du kan også trække dit samtykke tilbage på følgende måde:

  • For at framelde dig det elektroniske nyhedsbrev kan du klikke på linket til dette nederst i nyhedsbrevet.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører styrelsen som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket.

Hvis du framelder dig alle abonnementer og tilmeldinger, vil vi slette dig fra vores hjemmeside. Oplysninger vi har modtaget som led i din tilmelding til et arrangement slettes automatisk efter en måned afholdelse af arrangementet.

Selvom du trækker dit samtykke til registrering i forbindelse med abonnementer og tilmeldinger kan du fortsat være registreret hos Bygningsstyrelsen, enten fordi du er kunde eller samarbejdspartner – eller er i proces med at blive det eller som følge af andet lovkrav.

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Bygningsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

I første omgang hører vi dog gerne fra dig, så vi kan se nærmere på sagen og mulighederne for at imødekomme dine ønsker.

Love og regler

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.