Adgang til gengivelse og anvendelse af indhold fra rapporter og lign.

Kunderejsen skildrer de veje, som Bygningsstyrelsen kan gå sammen med vores kunder for at opfylde et lokalebehov. Vi kan finde egnede lokaler i et eksisterende privat lejemål eller i en statsejendom, eller vi kan bygge som statsbyggeri eller Offentligt Privat Partnerskab.

Kunderejsen er tænkt som et dialogværktøj, som Bygningsstyrelsen tager med til kundemøder for at formidle processerne og forventningsafstemme omkring roller og ansvar gennem de forskellige faser.