Når du arbejder i staten

I folderen "Når du arbejder i staten" kan du dykke længere ned i, hvad du kan forvente af ISS' medarbejdere i din institution.

I sikkerhedsinstruksen"Når du arbejder i staten" kan du dykke længere ned i, hvad du kan forvente af ISS' medarbejdere i din institution.

Folderen uddeles til alle medarbejdere fra ISS og deres underleverandører, som skal færdes i statens bygninger.

Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet af Bygningsstyrelsens Center for Facility Management. Retningslinjerne skal efterleves af leverandørens medarbejdere, ligesom instruksen skal udleveres i forbindelse med instruering af leverandørens medarbejdere.