Til dig, der vil vide mere

Velkommen til partnerskabet mellem Bygningsstyrelsen og ISS

Bygningsstyrelsen og ISS vil med denne folder give dig de vigtigste nedslag fra kontrakten mellem Bygningsstyrelsen og ISS. Folderen er tiltænkt dig, der enten er lokalansvarlig fra Bygningsstyrelsen, site manager fra ISS, eller hvis du som
bruger i bølge 1 har interesse for Bygningsstyrelsens leverance til institutionerne. Du kan blandt andet læse om kontraktuelle forhold, om partnerskabsprincipperne og om ISS’ fokus på medarbejdere.

Den 1. oktober 2019 starter driften for bølge 1 i Statens Facility Management. Bølge 1 omfatter første tredjedel af statens institutioner, det vil sige 31 institutioner rundt om i hele Danmark.

Statens fælles facility managementløsning betyder, at facility managementydelserne renhold, kantine og mødeforplejning, intern service, reception, indvendigt vedligehold, pleje og renhold af udearealer, affaldshåndtering, bygningssikkerhed samt ledelse af disse samles i én serviceløsning med én leverandør på alle serviceydelser. Førhen blev hovedparten af ydelserne styret og indkøbt af institutionerne selv.

Bygningsstyrelsen har ansvaret for løsningen og har indgået kontrakt med ISS, som er leverandør af serviceydelserne de næste syv år.

Arbejder i partnerskabets ånd

Om du er lokalansvarlig fra Bygningsstyrelsen eller site manager fra ISS spiller du en central rolle for, at Bygningsstyrelsen og ISS opnår succes. Alle parter på alle organisatoriske niveauer er forpligtet til at understøtte et tæt samarbejde. Det skal blandt andet medvirke til, at mulige konflikter mellem parterne så vidt muligt undgås og løses på lavest mulige niveau og mest effektivt.

I fællesskab vil Bygningsstyrelsen og ISS levere en effektiv løsning med fokus på kvalitet og brugertilfredshed, så de statslige institutioner kan fokusere på deres kerneopgave.