Introduktion til din serviceløsning

Her på siden finder du introduktionsfolderen til din institution.

Her på siden finder du introduktionsfolderen til din institutions serviceløsning.

Folderne er lavet så målrettet din institution som muligt, men vær opmærksom på, at serviceløsningen på præcis din lokalitet kan afvige fra informationen i folderen, da nogle institutioner har mange lokaliteter med forskellige serviceløsninger.

Vil du vide præcis, hvilke serviceydelser din lokalitet får leveret, skal du henvende dig lokalt til din serviceorganisation.

Finansministeriet

Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Statens It

Skatteministeriets Koncern

Gælder for alle adresser på nær de syv nedenfor under Skatteministeriets Koncern (færre services)

Skatteministeriets Koncern (færre services)

 • Containervej 6, Nordhavn
 • Lauritzens Plads 1, Aalborg
 • Cargo Centervej, Billund
 • Sigurd Espersensvej
 • Klubiensvej 3, København Ø
 • Thorsvej 8, Padborg
 • Passagerterminalen 10, Billund

Justitsministeriet

Civilstyrelsen, Datatilsynet og Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Sundheds- og Ældreministeriet

Styrelsen for Patientklager

Børne- og Undervisningsministeriet

Styrelsen for IT og Læring (Aarhus-afdelingen)

Miljø- og Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen

Erhvervsministeriet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen

Transport- og Boligministeriet

Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, Ribe
Bygningsstyrelsen, Thomas Helsteds Vej 9A, Skanderborg

Banedanmark

Gælder for alle adresser undtagen lokaliteterne under Banedanmark (alle services) samt Kontorknudepunkt Kalvebod Brygge

Banedanmark (alle services)

 • Bakkeledet 2, Roskilde
 • Banegårdsvej 1, Fredericia
 • Carsten Niebuhrsgade 14, København
 • Carsten Niebuhrsgade 49, København
 • Hallssti 40, Aarhus
 • Hjulmagervej 50, Aalborg
 • Indre Ringvej 35, Fredericia
 • Jernbanegade 2C, Fredericia
 • Lindevej 1, Langå
 • Lumbyesvej 34, Fredericia
 • Marienbergvej 4, Vordingborg
 • Otto Bussesvej 6, København
 • Otto Bussesvej 8A, København
 • Skovgårdgade 1A, 1C, Aarhus
 • Stationscentret 9, Roskilde
 • Stenvænget 1, Roskilde
 • Vasbygade 10, København

Vejdirektoratet

Gælder for alle adresser undtagen lokaliteten Kontorknudepunkt Kalvebod Brygge

Kontorknudepunkt Kalvebod Brygge

Carsten Niebuhrs Gade 43, København

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration