For kunder - Bølge 1

Din institution er sammen med 41 andre institutioner med i bølge 1.

Nyt fra Statens Facility Management Bølge 1

Ferieplan kantiner

12.07.22

Ha’ en god sommer! Vi glæder os allerede til at se jer alle tilbage til fulde huse igen efter sommeren. Her kan du finde en oversigt over kantinernes ferieplaner.

Kære Kunde/bruger i Statens Facility Management Bølge 1,

Vi gør opmærksom på at kantinen holder lukket i mindst 2 uger over sommeren.

Ugerne er fastlagt ud fra en vurdering om, hvornår der er færrest brugere i ejendommene, og derfor medfører færrest mulige gener.

Kantine personalet nyder en velfortjent ferie og ser frem til at servere veltilberedt mad til jer igen til august.

I kan i vedhæftede oversigt finde de præcise uger for jeres ejendom.

God sommer ønskes I af

Bygningsstyrelsen & ISS.

 

Hent listen og se om og hvornår din kantine holder lukket


--------------------------------------------------

Praktisk information ifm. Tour de France

27.06.22

Fredag den 1. juli skydes Tour de France i gang. Det bliver en festdag, hvor der foruden selve cykelløbet kommer mange tilskuere til byen, og hvor trafikken derfor forventes at blive påvirket i store dele af hovedstaden.

Cykelløbet kan give udfordringer med adgangen til og fra nogle arbejdsplads. ISS har derfor taget forbehold for besværlige eller ingen adgang i køretøjer i indre by og er klar til at service jer bedst muligt.

For at sikre leverance til de berørte lokaloteter, har ISS foretaget følgende forholdsregler:

Renhold: Der bestilles ekstra forbrugsartikler, herunder toiletpapir og andre fornødenheder i god tid forinden løbet, således at lagrene er fyldt op.

Forplejning:
Der bestilles ekstra madvarer forinden løbet, og forplejningen forventes derfor ikke at blive påvirket. ISS forventer dog større udsving i antallet af fremmødte brugere på dagen, som ISS forsøger at imødekomme ved at have tæt dialog med kontaktpersonen på lokaliteten. Den daglige leverance forventes derfor ikke at blive påvirket.

Intern Service: ISS forventer ikke at området for Intern Service påvirkes.

Udearealer: På de lokaliteter hvor oprydning og affaldshåndtering er tilvalgt, vil der være ekstra fokus i dagene omkring den 1. juli.

Indvendigt vedligehold:
Vi forventer ikke at området for indvendig vedligehold påvirkes.

Affaldshåndtering:
På grund af de særlige trafikale forhold forventes det, at der vil komme forsinkelser, og/eller at adgang til nogle lokaliteter vil være forhindret. Der er i denne forbindelse bestilt ekstra containere til de lokaliteter, som forventes at blive berørt.

Vagt og Sikkerhed:
Der indsættes vagter og køretøjer indenfor den lukkede zone forinden at denne lukkes ned. Vagtrundering og udkald vil derfor forsat finde sted, men grundet de uforudsigelige trafikale forhold, skal der forventes længere udrykningstid.

I samarbejde med jeres FML’ere er vi i dialog med de lokale kontaktpersoner hos styrelserne med henblik på at afhjælpe og koordinere lokalitetsspecifikke udfordringer, samt indsamle information om forventet antal fremmødte medarbejdere.

 ......................................................................................

Vi hylder den danske kartoffel i kantinen på onsdag

30.05.22

En nyopgravet dansk kartoffel skal spises samme dag, som den er gravet op. Det gør oplevelsen helt speciel. ISS og Bygningsstyrelsen vil gerne dele den oplevelse med alle kantiner på Bølge 1. Det er den 1. juni, og ISS er selv med til at grave kartoflerne op sent tirsdag aften. Kartoflerne transporteres fra marken til katinerne, hvor de tilberedes til jeres frokost.

 ......................................................................................

Brugertilfredsheden med Statens Facility Management holder niveauet

11.11.21
En spritny måling af brugertilfredsheden hos de 20.000 brugere i bølge 1 under Statens Facility Management viser en tilfredshed på 3,68 på en skala 1-5. Det er en lille fremgang fra målingen sidste år, som lå på 3,63. Årets resultat ligger på samme niveau, som før Bygningsstyrelsen overtog ansvaret og styringen af facility management-opgaven i 2019 med ISS som leverandør.

Læs hele nyheden her

 ......................................................................................

Boost din mad, når du arbejder hjemme

03.02.21
I denne tid hvor kontoret er byttet ud med hjemmearbejde har vores FM-leverandør ISS udarbejdet en folder, der er fyldt med inspiration og opskrifter.

Folderen er fyldt med gode opskrifter, som er nemme at gå til og max tager 10. - 12. minutter at lave. På den måde får du fortsat de lækre retter fra kantinen, selvom du er hjemme.

Hent folderen 'Boost din mad, når du arbejder hjemme'

(Folderen er opdateret den 3. marts 2021)

 ......................................................................................

Gode takter i brugertilfredsheden med Statens Facility Management

29.10.20

Det er et år siden, Bygningsstyrelsen overtog driften af en stor del af serviceydelserne hos 42 statslige institutioner rundt om i Danmark. En dugfrisk tilfredshedsundersøgelse blandt de 20.000 brugere viser nu, at tilfredsheden ligger på 3,6 ud af 5.

Læs hele nyheden her

 ......................................................................................

ISS overtager rengøringen

18.12.19
Fra den 1. januar 2020 kobles serviceydelsen renhold på statens serviceløsning, og du vil fremover møde rengøringspersonale i ISS-uniform på din arbejdsplads. Ligeledes vil du også opleve en mere synlig rengøring, da rengøringen som udgangspunkt vil foregå i tidsrummet kl. 5.00-18.00. Rengøringen tilpasses naturligvis, så den ikke bliver til gene for dig og dine kolleger – her tænkes særligt på støv­sugning af kontorer, der planlægges udført inden kl. 8.00. Rengøringen er lagt i dagtimerne blandt andet fordi det giver mulighed for, at rengøringspersonalet også kan løse andre opgaver som fx opfyldning af kaffemaskiner og levering af mødeforplejning.

ISS vil gøre rent ud fra metoden "behovsbestemt frekvensrengøring". Det betyder, at ISS som hovedregel gør rent efter en fast frekvens, som vil fremgå af dørmærkaten til lokalet. Eksempelvis bliver kontorområder fremover gjort rent tre gange om ugen, mens toiletter vil blive rengjort dagligt. Samtidig betyder det, at ISS ikke skal gøre rent i lokaler, som ikke har været brugt eller i områder, hvor en hel afdeling fx har været ude af huset en hel dag.

ISS skal dog altid sørge for, at alle arealer er pæne og rene. Niveauet for rengøringen er aftalt i samarbejde med din arbejdsplads.

Minibrochure om rengøring

For at give dig et indblik i, hvad du kan forvente af rengøringen, er der udarbejdet en minibrochure. Med minibrochuren kan du nemt og hurtigt danne dig et overblik over den nye rengøringsservice samt læse om, hvordan du indberetter oplevede fejl og mangler. Brochuren vil blive uddelt i opstartsdagene og er tilgængelig under menupunktet "Dyk længere ned i de tre største serviceområder".

Ny leverandør vil stå for sikkerheden

Fra den 1. januar 2020 skal ISS varetage vagt- og sikkerhedsløsningen på din arbejdsplads. Med ISS’ overtagelse bliver det vagtfirmaet Securitas, der som underleverandør til ISS fremover skal håndtere vagtrunderinger, alarmkørsel, overvågning, adgangssystemer og alarmanlæg rundt om i hele landet.