Sådan ændrer I jeres services

Selvom der fra både alle sider har været arbejdet hårdt for at ramme det rette behov af services på jeres lokaliteter, kan der i driftsperioden ske ændringer, som har betydning for jeres services. 

Hvis I eksempelvis ansætter flere medarbejdere, anskaffer jer flere kaffemaskiner eller får brug for vedligehold af udearealer. Så kan I nemt indberette et ønske om at få ændret jeres services.

Såfremt dette er nødvendigt, følger her et skema for, hvordan den proces foregår.

Læs mere om serviceændringer

Er I i tvivl, kan I altid række ud til jeres FML eller til Bygningsstyrelsens Frontdesk