Info om Bølge 3

Den 1. maj 2024 gik Statens Facility Management Bølge 3 i luften. På denne side finder du lidt info om aftalen mellem Bygningsstyrelsen og ISS.

I serviceaftalen, som kører syv år fra den 1. maj 2024, er der fortsat fokus på særligt grøn omstilling og kvalitet. 63 statslige institutioner er med i ordningen, som har en samlet værdi på lige over 1,5 milliarder kroner. 

Kontrakten mellem Bygningsstyrelsen og ISS består af syv serviceområder, som er samlet i én integreret serviceløsning, som hver er designet til at give både medarbejdere på lokatiteten og dens gæster den bedst mulige serviceoplevelse.

Serviceydelserne omfatter:

Det er Bygningsstyrelsen, der varetager kontraktstyringen af Statens Facility Management, mens håndteringen af de daglige Facility Management-opgaver håndteres af ISS.

Det samspil, som også blev praktiseret i Bølge 1, bidrager til en hverdag, hvor rammerne fungerer optimalt, og medarbejderne derfor kan fokusere på kerneopgaverne i arbejdsdagen. 

Liste over institutioner i Bølge 3 pr. 1. maj 2024

Beskæftigelsesministeriet

Departementet, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sekretarietet for Arbejdsmiljørådet

Børne- og Undervisningsministeriet

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Erhvervsministeriet

Erhvervsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Søfartstyrelsen

Fødevareministeriet

Fiskeristyrelsen, Landbrugsstyrelsen, VIVE

Justitsministeriet

Den uafhængige politiklagemyndighed og Det uafhængige tilsyn med bevismidler, Procesbevillingsnævnet, Højesteret, Retten i Esbjerg, Retten i Glostrup, Retten i Helsingør, Retten i Hillerød, Retten i Hjørring, Retten i Holstebro, Retten i Horsens, Retten i Lyngby, Retten i Nykøbing Falster, Retten i Næstved, Retten i Odense, Retten i Randers, Retten i Sønderborg, Retten i Viborg, Retten i Aalborg, Retten i Aarhus, Retten på Bornholm, Vestre Landsret, Østre Landsret

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Energistyrelsen, Geodatastyrelsen

Kulturministeriet

Dansk Sprognævn, Den Danske Scenekunstskole, Det Grønne Museum, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Ordrupgaard, Syddansk Musikkonservatorium, Rigsarkivet

Miljøministeriet

Danmarks Miljøportal, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet

Social- og Ældreministeriet

Ankestyrelsen, Børnerådet, Fællessekretariatet for Dansk Handicapråd, Familieretshuset, Rådet for Socialt Udsatte, Socialstyrelsen

Sundhedsministeriet

Nationalt Center for Etik, Nationalt Genom Center, Statens Serum Institut, Sundhedsdatastyrelsen

Transportministeriet

Havarikommissionen

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Akademi, Innovationsfonden, Dansk Dekominissionering

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændingestyrelsen