Procesventilation

""

Ventilationsanlæg står samlet set for det største energiforbrug på universiteterne. Bygningsstyrelsen anslår, at 40% af elforbruget i laboratorierne bruges på ventilation. Der er derfor mange ressourcer at spare ved at implementere effektive ventilationsanlæg i laboratorierne.

Ventilation er et teknisk kompliceret område og med ventilation til avancerede laboratorier stiger kompleksiteten yderligere. Effektiv ventilation er vigtig for velfungerende laboratorier. Ventilation skal sikre sundheden og sikkerheden for den enkelte bruger af laboratoriet og hensynet til miljøet. Ventilationsløsningerne skal derudover tilvejebringe optimal totaløkonomi, hvor anlægsudgifter er afvejet i forhold til driftsudgifter og vedligehold.  

Komfort- og procesventilation

Ventilationssystemer skal være opdelt i komfort- og procesventilation, fordi kravene til ventilationssystemerne er forskellige alt efter, hvad de skal ventilere. Komfortventilation handler om at opretholde et indeklima, som er tilfredsstillende for personer i forhold til temperatur og eventuelt relativ fugtighed, fx på kontorer og i opholdsrum og -arealer.

Procesventilation angår derimod de processer, som kræver særlig ventilation for at sikre brugernes sundhed og sikkerhed. Ved procesventilation forstås altså det samlede ventilationsanlæg med luftindtag, filtre, kanaler, varmeflader, indblæsning, procesudsug, varmegenvinding og afkast. Energiforbruget for procesventilation kan betegnes som procesenergiforbrug.

Laboratorier er arbejdspladser og dermed underlagt samme krav til arbejdsmiljø som kontorer m.v., så derfor er kunsten at få etableret en samlet ventilationsløsning i laboratorierne, som både opfylder krav vedr. sundhed og sikkerhed (procesventilation), og samtidig opretholde et tilfredsstillende indeklima.

Når det handler om at minimere det afledte procesenergiforbrug er udviklingen af energieffektive, ventilationsrelaterede løsninger til laboratorierne et væsentligt indsatsområde.  Bygningsstyrelsen driver derfor udviklingen af flere nytænkende ventilationsprojekter i samarbejde med vores kunder og eksterne samarbejdspartnere.