Stinkskabe

""

Det traditionelle stinkskab forbruger årligt omtrent ligeså meget energi som et parcelhus. Læg dertil et anslået behov for omtrent 1000 stinkskabe på landets universiteter og der tegner sig et klart billede af et stort potentiale for energibesparelse. Det anslås eksempelvis, at gennemgribende renovering af eksisterende anlæg af stinkskabe og tilhørende ventilation samlet set kan give besparelser i størrelsesordenen 20-30% af det nuværende energiforbrug i laboratorier.

Stinkskabe med tilhørende rum- og stinkskabsautomatik er et vigtigt indsatsområde for reducering af elforbruget i laboratorier, da rum- og stinkskabsautomatik medvirker til at sikre tilstrækkelig ventilation i forhold til aktuelle forhold i både laboratoriet og i selve stinkskabet.

Ansvar og udvikling

Bygningsstyrelsen medvirker til at skabe energieffektive løsninger til gavn for miljøet, vores kunders økonomi og brugernes behov. Bygningsstyrelsens kombinerede position som standardsættende statslig institution og markedsledende indkøber af udstyr og services gør, at specifikke løsninger udvikles med henblik på generel brug.

Et eksempel på dette er den tidligere rammeaftale for stinkskabsentreprise med tilhørende rumautomatik.

Nederst på denne side finder du dokumenter, der var en del af "Rammeudbud for stinkskabe med tilhørende rumautomatik". Dokumenterne kan bruges som inspiration og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale.