Dialog med Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen ønsker fortsat at udvikle sig som bygherre og blive bedre. Vi vil være bedre til at lære af egne projekter. Men vi vil også lære ved at være i dialog med vores leverandører og brancheorganisationerne om, hvad vi gør godt, og hvor vi kan forbedre os. Vi er også interesserede i andres gode erfaringer, kontakt til samarbejdspartnere i forhold til kommende projekter og i at blive klogere på særlige kompetencer og nyskabelser i branchen.

Send os en mail med emnefeltet "Dialog" el. lign., og vi kontakter dig så vidt muligt inden for 10 arbejdsdage. Alle får svar, men Bygningsstyrelsen forbeholder sig generelt ret til at prioritere og sortere i henvendelserne ud fra den merværdi, vi vurderer at kunne få ud af en dialog om et givent emne. Henvendelsers relevans vurderes efter to kriterier:

  • Henvendelser om invitation til at byde på projekter
  • Dialog om fx brancheudfordringer, ny viden, produkter eller ydelser, som kan nyttiggøres på tværs af Bygningsstyrelsens projekter.

Vær opmærksom på, at Bygningsstyrelsen normalt ikke går i dialog om konkrete projekter, der sættes i udbud inden for fire uger.  Det skyldes hensyn til det EU-retlige ligestillingsprincip.